244 دنبال‌ کننده
338.7 هزار بازدید ویدیو
1.7 هزار بازدید 7 ماه پیش

نحوه اتصال کنتور تک فاز در مدار در هنرستان شهید عراقی

دیگر ویدیوها

1.7 هزار بازدید 7 ماه پیش
15 بازدید 9 ماه پیش
10 بازدید 9 ماه پیش
7 بازدید 9 ماه پیش
5 بازدید 9 ماه پیش
8 بازدید 9 ماه پیش
8 بازدید 9 ماه پیش
6 بازدید 9 ماه پیش
7 بازدید 9 ماه پیش
6 بازدید 9 ماه پیش
7 بازدید 9 ماه پیش
23 بازدید 9 ماه پیش
7.2 هزار بازدید 2 سال پیش
2.1 هزار بازدید 2 سال پیش
425 بازدید 2 سال پیش
1.1 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر