114 دنبال‌ کننده
20.6 هزار بازدید ویدیو

علوم هفتم جلسه 6-5

48 بازدید 17 ساعت پیش

دبیرستان غیردولتی البرز متوسطه اول

آخرین ویدیوها

غیردولتی

آزمایشگاه

25 بازدید 1 هفته پیش

دبیرستان غیردولتی البرز متوسطه اول

دیگر ویدیوها

علوم هفتم جلسه 6-5

48 بازدید 17 ساعت پیش

علوم هشتم جلسه 5

96 بازدید 4 روز پیش

فارسی هشتم جلسه 5

68 بازدید 4 روز پیش

عربی هفتم جلسه سوم

66 بازدید 4 روز پیش

علوم نهم جلسه ششم

11 بازدید 4 روز پیش

علوم نهم جلسه پنجم

119 بازدید 5 روز پیش

علوم هشتم جلسه ششم

14 بازدید 5 روز پیش

ریاضی هفتم جلسه ششم

51 بازدید 5 روز پیش

عربی نهم جلسه سوم

21 بازدید 5 روز پیش

فارسی نهم جلسه پنجم

51 بازدید 1 هفته پیش

عربی نهم جلسه دوم

64 بازدید 1 هفته پیش

آزمایشگاه هشتم

66 بازدید 1 هفته پیش

آزمایشگاه هشتم

38 بازدید 1 هفته پیش

آزمایشگاه هشتم

64 بازدید 1 هفته پیش

آزمایشگاه هشتم

67 بازدید 1 هفته پیش

آزمایشگاه هشتم

58 بازدید 1 هفته پیش

آزمایشگاه هشتم

77 بازدید 1 هفته پیش

آزمایشگاه هشتم

93 بازدید 1 هفته پیش

آزمایشگاه

26 بازدید 1 هفته پیش

آزمایشگاه

18 بازدید 1 هفته پیش

آزمایشگاه

25 بازدید 1 هفته پیش

آزمایشگاه13

18 بازدید 1 هفته پیش

آزمایشگاه12

10 بازدید 1 هفته پیش

آزمایشگاه11

14 بازدید 1 هفته پیش

آزمایشگاه10

13 بازدید 1 هفته پیش

آزمایشگاه9

14 بازدید 1 هفته پیش

آزمایشگاه8

12 بازدید 1 هفته پیش

آزمایشگاه7

15 بازدید 1 هفته پیش

آزمایشگاه 6

13 بازدید 1 هفته پیش

آزمایشگاه 5

18 بازدید 1 هفته پیش

آزماشگاه4

19 بازدید 1 هفته پیش

آزمایشگاه3

35 بازدید 1 هفته پیش

آزمایشگاه2

49 بازدید 1 هفته پیش

آزمایشگاه 1

37 بازدید 1 هفته پیش

ریاضی هفتم جلسه هفتم

57 بازدید 1 هفته پیش
نمایش بیشتر