38 دنبال‌ کننده
6.9 هزار بازدید ویدیو
51 بازدید 2 هفته پیش

این قسمت هشتم در مجموعه خدای جنگ، هشتمین دوره زمانی و عاقبت خدای جنگ سال 2010 خواهد بود. این داستان یک جهت جدید برای این مجموعه است، زیرا براساس اسطوره نروژی، اسطوره یونانی و مانند تمام بازی‌های قبلی بر اساس اسطوره‌شناسی شناخته می شود. شخصیت اصلی سریال کریتوس به عنوان شخصیت اصلی باز می‌گردد و اکنون او پسر آتیروس است. کریتوس به عنوان یک مربی و محافظ به فرزندش عمل می کند و باید خشم را که او را برای سال های زیادی رانده است، تسلط یابد.

دیگر ویدیوها

51 بازدید 2 هفته پیش
7 بازدید 2 هفته پیش
11 بازدید 2 هفته پیش
25 بازدید 3 هفته پیش
385 بازدید 1 سال پیش
39 بازدید 1 سال پیش
47 بازدید 1 سال پیش
52 بازدید 1 سال پیش
70 بازدید 1 سال پیش
55 بازدید 1 سال پیش
771 بازدید 1 سال پیش
107 بازدید 1 سال پیش
22 بازدید 1 سال پیش
389 بازدید 1 سال پیش
68 بازدید 1 سال پیش
66 بازدید 1 سال پیش
26 بازدید 1 سال پیش
40 بازدید 1 سال پیش
65 بازدید 1 سال پیش
54 بازدید 1 سال پیش
99 بازدید 1 سال پیش
1 هزار بازدید 1 سال پیش
34 بازدید 1 سال پیش
93 بازدید 1 سال پیش
72 بازدید 1 سال پیش
30 بازدید 1 سال پیش
31 بازدید 1 سال پیش
61 بازدید 1 سال پیش
274 بازدید 1 سال پیش
63 بازدید 1 سال پیش
293 بازدید 1 سال پیش
135 بازدید 1 سال پیش
79 بازدید 1 سال پیش
928 بازدید 1 سال پیش
65 بازدید 1 سال پیش
939 بازدید 1 سال پیش
55 بازدید 1 سال پیش
54 بازدید 1 سال پیش
87 بازدید 1 سال پیش