48 دنبال‌ کننده
41.9 هزار بازدید ویدیو
1.5 هزار بازدید 4 سال پیش

ویدئوی آموزشی از دوره Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی. برای مشاهده مطالب بیشتر در حوزه الگوریتم ها و ساختمان داده ها به وب گاه الگوریتمستان مراجعه نمایید. http://www.algorithmha.ir

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

1.5 هزار بازدید 4 سال پیش
211 بازدید 4 سال پیش
269 بازدید 4 سال پیش
246 بازدید 4 سال پیش
450 بازدید 4 سال پیش
208 بازدید 4 سال پیش
664 بازدید 4 سال پیش
401 بازدید 4 سال پیش
172 بازدید 4 سال پیش
149 بازدید 4 سال پیش
315 بازدید 4 سال پیش
142 بازدید 4 سال پیش
449 بازدید 4 سال پیش
127 بازدید 4 سال پیش
290 بازدید 4 سال پیش
315 بازدید 4 سال پیش
314 بازدید 4 سال پیش
219 بازدید 4 سال پیش
739 بازدید 4 سال پیش
362 بازدید 4 سال پیش
573 بازدید 4 سال پیش
228 بازدید 4 سال پیش
479 بازدید 4 سال پیش
585 بازدید 4 سال پیش
418 بازدید 4 سال پیش
220 بازدید 4 سال پیش
252 بازدید 4 سال پیش
163 بازدید 4 سال پیش
219 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر