46 دنبال‌ کننده
41.2 هزار بازدید ویدیو
1.5 هزار بازدید 3 سال پیش

ویدئوی آموزشی از دوره Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی. برای مشاهده مطالب بیشتر در حوزه الگوریتم ها و ساختمان داده ها به وب گاه الگوریتمستان مراجعه نمایید. http://www.algorithmha.ir

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

1.5 هزار بازدید 3 سال پیش
203 بازدید 3 سال پیش
260 بازدید 3 سال پیش
240 بازدید 3 سال پیش
440 بازدید 3 سال پیش
202 بازدید 3 سال پیش
656 بازدید 3 سال پیش
392 بازدید 3 سال پیش
164 بازدید 3 سال پیش
143 بازدید 3 سال پیش
306 بازدید 3 سال پیش
137 بازدید 3 سال پیش
441 بازدید 3 سال پیش
122 بازدید 3 سال پیش
285 بازدید 3 سال پیش
311 بازدید 3 سال پیش
309 بازدید 3 سال پیش
213 بازدید 3 سال پیش
734 بازدید 3 سال پیش
354 بازدید 3 سال پیش
561 بازدید 3 سال پیش
223 بازدید 3 سال پیش
458 بازدید 3 سال پیش
575 بازدید 3 سال پیش
410 بازدید 3 سال پیش
215 بازدید 3 سال پیش
246 بازدید 3 سال پیش
163 بازدید 3 سال پیش
214 بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر