130 دنبال‌ کننده
1.3 میلیون بازدید ویدیو

ریزه خوانی جوجه سسک گلوقرمز

18.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

دکتر مهدی تصدیقی

دیگر ویدیوها

ریزه خوانی جوجه سسک گلوقرمز

18.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

قوشبازی

2.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

سهره قلیان کش خخ

4.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

سهریه مزاحم خخ

2.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

آبتنی بامزه پری شاهرخ ها

3.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

آبتنی پری شاهرخ ها1

1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

جوجه سهره طلایی با پری شاهرخ

4 هزار بازدید ۳ سال پیش

بلبل هزادستان 4

5.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

ساره عصبی خخ

2.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

بلبل هزادستان 3

2.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

بلبل هزادستان 2

2.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

جوجه سهره صورتی

2.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

بلبل هزاردستان

7.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

جوجه سهره صورتی و پری شاهرخ

4.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

جوجه سهره صورتی فوق العاده

3.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

زاغ نوک سرخ خوش رنگ

8.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

جوجه جی جاق ها

1.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

جوجه جی جاق

1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

جوجه های زرد پره سر سیاه

2.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

جوجه سسک گلو قرمز

4.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

جوجه طرقه سرحال

8.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

سسک

5.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

میل ورم غذای مناسب پرندگان

2.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

جوجه هوبره

1.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

جوجه زاغ نوک سرخ

5.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

سگ پوینتر

1.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

خاکبازی جفت قرقاول لیدی آمهرست

1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

جفت سهره طلایی

8.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

مرغ و خروس لهستانی

2.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

آبتنی سهره طلایی رویه دست

3.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

آوازه سهره سینه سرخ

16.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

قرقاول وحشی خخخ

2.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

جفت قرقاول زیبای لیدی آمهرست

2.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

آواز کبک

15.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

جوجه کبک

5.5 هزار بازدید ۴ سال پیش

گلبسرقناری

7.7 هزار بازدید ۴ سال پیش
نمایش بیشتر