9 دنبال‌ کننده
34.5 هزار بازدید ویدیو

سپاه نبایداجازه بده فراهانی سوءاستفاده کنه !!!!!!!!

1.4 هزار بازدید ۵ سال پیش

ازاستادرائفی پور=نقدفیلم 2012دراصفهان.=---درپاسخ به شبهات فراهانی درآپارات باکانال سرچشمه(نَحنُ صَامِدون وَ الصَامِدونَ الغَالِبون)-که هرچه پاسخ شبهات وارده به استاد رائفی پور را انجا نوشتیم ودفاع کردیم از حقانیت استاد ولی همه را حذف میکن استادرائفی پورحداقل درسخنرانی نقد2012 در اصفهان ونیز در سخنرانی پاسخ به شبهات اخیر تمام این تهمتها وشبهات را بطور کامل وقاطع پاسخ داده