4 دنبال‌ کننده
2.1 هزار بازدید ویدیو

علی افراشته

106 بازدید 3 ماه پیش

دیگر ویدیوها

علی افراشته

28 بازدید 3 ماه پیش

علی افراشته

198 بازدید 3 ماه پیش

علی افراشته

27 بازدید 3 ماه پیش

علی افراشته

83 بازدید 3 ماه پیش

برنامه های علی افراشته

29 بازدید 3 ماه پیش

علی افراشته

24 بازدید 3 ماه پیش

علی افراشته

476 بازدید 3 ماه پیش

انتخابات

300 بازدید 3 ماه پیش

در بخش عمران شهری

18 بازدید 3 ماه پیش

در حوزه صنعت و معدن

24 بازدید 3 ماه پیش

در بخش انرژی

27 بازدید 3 ماه پیش

اشتغال و سرمایه گذاری

25 بازدید 3 ماه پیش

علی افراشته

100 بازدید 3 ماه پیش

علی افراشته

52 بازدید 3 ماه پیش

علی افراشته

50 بازدید 3 ماه پیش

علی افراشته

38 بازدید 3 ماه پیش

علی افراشته

32 بازدید 3 ماه پیش

توسعه در بخش مسکن

19 بازدید 3 ماه پیش

مراسم افتتاحیه مجلس دهم

115 بازدید 3 ماه پیش

علی افراشته

106 بازدید 3 ماه پیش

علی افراشته

65 بازدید 3 ماه پیش

علی افراشته

42 بازدید 3 ماه پیش
نمایش بیشتر