101 دنبال‌ کننده
139.5 هزار بازدید ویدیو

حافظ خوانی:باز آی که باز آید...

3 بازدید 16 ساعت پیش

در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست مست از می و میخواران از نرگس مستش مست در نعل سمند او شکل مه نو پیدا وز قدّ بلند او بالای صنوبر پست آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست شمع دل دمسازان بنشست چو او برخاست وافغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست گر غاليه خوشبو شد در گیسوی او پیچید ور وسمه کمان‌کش گشت در ابروی او پیوست باز آی که باز آید عمر شدهٔ حافظ هر چند که ناید باز تیری که بشد از شست

نمایش بیشتر