11 دنبال‌ کننده
132.1 هزار بازدید ویدیو

جاده اندیمشک

2.6 هزار نمایش ۳ سال پیش

دیگر ویدیوها

جاده اندیمشک

2.6 هزار نمایش ۳ سال پیش

خود ارضایی و عوارض آن

57.8 هزار نمایش ۵ سال پیش

راننگی با کشنده ماک

13.5 هزار نمایش ۴ سال پیش

رانندگی با رنو پریمیوم

6.6 هزار نمایش ۴ سال پیش

نحوه کار کردن موتور

9.3 هزار نمایش ۴ سال پیش

کار با حیوانات آزمایشگاهی

1.5 هزار نمایش ۴ سال پیش

من و آکتروس

3.3 هزار نمایش ۵ سال پیش

اسکانیا 112 و بنده

3.6 هزار نمایش ۵ سال پیش

روشن کردن آکتروس1843

1.4 هزار نمایش ۵ سال پیش

رانندگی با تیتان

1.4 هزار نمایش ۵ سال پیش

گردنه صاعین اردبیل

488 نمایش ۵ سال پیش

کشنده آمیکو

2.2 هزار نمایش ۵ سال پیش

امیکو

1.4 هزار نمایش ۵ سال پیش

فیلم از فراز کامیونها

2 هزار نمایش ۵ سال پیش

ولوو اف 12

14.3 هزار نمایش ۵ سال پیش

رانندگی با اسکانیا 112

5 هزار نمایش ۵ سال پیش

رانندگی با کاوازاکی 100

9.5 هزار نمایش ۵ سال پیش

رانندگی با سالار جاده

1.8 هزار نمایش ۵ سال پیش

موتور کاوازاکی 100

7 هزار نمایش ۵ سال پیش

راندگی ولوو ان 10

2.5 هزار نمایش ۵ سال پیش

رانندگی اسکانیا 112

6.6 هزار نمایش ۵ سال پیش

بررسی کلی کشنده رنو بریمیوم

3.8 هزار نمایش ۶ سال پیش

صدای زیبای اسکانیا جی 380

2.9 هزار نمایش ۶ سال پیش

اصلان خوف کرده

602 نمایش ۶ سال پیش
نمایش بیشتر