اطلاعات کانال

این کانال به درخواست مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی علامه طباطبائی ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 27 بهمن 1399 تعداد ویدیوها: 8 تعداد بازدید کل: 128