شبکه جهانی فاطمة الزهراء(س) {بخش فارسی}

پخش زنده .
0 | 0

رسانه (فاطمة الزهراء) به صورت خود جوش و مستقل و بدون وابستگی است که هزینه های آن از طریق وظیفه شناسی عمومی به شکل نذورات ، هدایا ، موقوفات ، وجوهات شرعی و … تامین می شود.و تمامی وجوهات دریافتی از عزیزان جهت خرید تجهیزات پخش و هزینه های جانبی بوده. صرف خواهد شد. برای یاری ما به
درگاه همیاری مالی(ریالی): https://idpay.ir/allzahra همیاری مالی ارزی :https://yekpay.me/allzahra_info
شماره کارت ۲۵۱۲-۴۷۵۷-۸۱۱۱-۶۲۷۳ ** شماره حساب 105170202004632017 ** شاره شبا IR170630105170202004632017 -***** بانک انصار :بنام هادی حسن زاده عراقی
واریز فرمائید*
التماس دعا راه های ارتباطی با شبکه allzahra_info@ info@allzahra.ir http://allzahra.ir/