8 دنبال‌ کننده
28.4 هزار بازدید ویدیو
2.4 هزار بازدید 5 سال پیش

#پتروفایر #واترمیست #فشاربالا watermist #high_pressure #made_in_IRAN# #PETRO_FIRE

دیگر ویدیوها

624 بازدید 6 سال پیش
252 بازدید 6 سال پیش
623 بازدید 6 سال پیش
127 بازدید 6 سال پیش
196 بازدید 6 سال پیش
2 هزار بازدید 6 سال پیش
1.2 هزار بازدید 6 سال پیش
1.1 هزار بازدید 6 سال پیش