3 دنبال‌ کننده
2.2 هزار بازدید ویدیو

رشته الکترونیک 25

61 نمایش ۳ هفته پیش

حضور رشته الکترونیک در نمایشگاه دست آوردهای هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای لارستان 98.02.10

دیگر ویدیوها

رشته الکترونیک 25

61 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 24

71 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 23

55 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 22

60 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 21

65 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 20

67 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 19

53 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 18

65 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 17

15 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 16

58 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 15

59 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 14

47 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 13

36 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 12

53 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 11

68 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 10

53 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 9

68 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 8

46 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 7

63 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 6

59 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 5

69 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 4

33 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 3

39 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 2

33 نمایش ۳ هفته پیش

رشته الکترونیک 1

45 نمایش ۳ هفته پیش

رشته تاسیسات 3

34 نمایش ۳ هفته پیش

رشته تاسیسات 2

40 نمایش ۳ هفته پیش

رشته تاسیسات 1

152 نمایش ۱ ماه پیش

رشته حسابداری

151 نمایش ۱ ماه پیش

رشته کامپیوتر3

68 نمایش ۱ ماه پیش

رشته کامپیوتر 2

150 نمایش ۱ ماه پیش

رشته کامپیوتر 1

102 نمایش ۱ ماه پیش

معرفی رشته کامپیوتر

158 نمایش ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر