41 دنبال‌ کننده
97.7 هزار بازدید ویدیو

عضویت ویژه آماره ها برای دانشجویان

988 بازدید ۲ سال پیش

میتوانید پروژه دانشجویی خود را خودتان انجام دهید از درستی آن اظمینان حاصل کنید و نحوه ارائه آن را هم فرا بپیرید

دیگر ویدیوها

آزمون معادلات ساختاری- SEM- لیزرل

8.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

تحلیل آماری- تحلیل توصیفی با SPSS

8.4 هزار بازدید ۵ سال پیش
نمایش بیشتر