اموزش ساخت بازی با برنامه اسکرچ

این پخش زنده به پایان رسید