23 دنبال‌ کننده
10.1 هزار بازدید ویدیو

مکالمات عمومی

81 بازدید ۲ ماه پیش

کتاب مکالمات عمومی به هدف آموزش تکنیکهای گفتاری در انگلیسی تالیف شده است و سطح علمی زبان اموزان را میتواند تا حد فوق لیسانس انگلیسی آموزش داده و بسیار کاربردی و جوابهای سلیس و واقعی آموزش داده میشود. WWW.ARIANLANGUAGECENTER.COM

دیگر ویدیوها

مکالمات عمومی

81 بازدید ۲ ماه پیش

اموزش زبان انگلیسی

486 بازدید ۴ ماه پیش

اموزش زبان انگلیسی گرامر

248 بازدید ۴ ماه پیش

اموزش زبان انگلیسی

176 بازدید ۴ ماه پیش

اموزش زبان انگلیسی

49 بازدید ۴ ماه پیش

اموزش زبان انگلیسی

30 بازدید ۴ ماه پیش

اموزش زبان انگلیسی

220 بازدید ۴ ماه پیش

اموزش زبان انگلیسی

183 بازدید ۴ ماه پیش

اموزش زبان انگلیسی

46 بازدید ۴ ماه پیش

اموزش زبان انگلیسی

67 بازدید ۴ ماه پیش

اموزش زبان انگلیسی

42 بازدید ۴ ماه پیش

اموزش زبان انگلیسی

96 بازدید ۴ ماه پیش

اموزش زبان انگلیسی

294 بازدید ۴ ماه پیش

اموزش زبان انگلیسی

327 بازدید ۴ ماه پیش

اموزش زبان انگلیسی

190 بازدید ۴ ماه پیش

اموزش زبان انگلیسی

280 بازدید ۴ ماه پیش
نمایش بیشتر