امیررضا طباطبایی-تدریس خصوصی زبان بدن به روش هك ذهن

3.1 هزار بازدید 11 ماه پیش

امیررضا طباطبایی-اولین مدرس زبان بدن در ایران- تدریس(به روش هك ذهن)دوره های مذاکره حرفه اي -زبان بدن-فروش حرفه اي-فن بیان(با روشBLS)و مردم داری -مدرس دوره هایMBAوDBAدانشگاه تهران،ماهان و..مدرس در:سامسونگ،نوین چرم، پلیس،رایتل،کارگزاری مبین،صنایع دارویی،رادیو اقتصاد، رادیو ایران،شبکه بازار و..برگزاری دوره های١-مذاكره٢-زبان بدن٣-استراتژیهای فروش٤-فن بیان٥-مردم داری در سازمانها و شركت هاشماره تلفن مدیر برنامه ٠٩٩١٢٠١٣٩١٩

دیگر ویدیوها

نمایش بیشتر