14 دنبال‌ کننده
5.4 هزار بازدید ویدیو
31 بازدید 2 ماه پیش

در این ویدیو لیدر روشنایی عزیز در رابطه با نحوه دعوت افراد صحبت میکنند که جز بهترین آموزش های سلسله مراتب تیم ما هست. برای این ویدیو حتما قلم و کاغذ همراه داشته باشید.

آخرین ویدیوها

جلسه اول

302 بازدید 2 ماه پیش

در این ویدیو استاد مجید معین به دو دلیل اینکه چرا بازاریابی شبکه ایی یک شغل منطقی و معقول برای هر انسانی هست اشاره میکند.

جلسه چهارم

64 بازدید 2 ماه پیش

در این ودیو پات من به مبحث دو ورودی اول در 48 ساعت اول اشاره میکند که مستلزم فعال سازی جایگاه خودتان و گذراندن جلسات لیست و ذهنیت است.

جلسه پنجم

31 بازدید 2 ماه پیش

در این ویدیو لیدر روشنایی عزیز در رابطه با نحوه دعوت افراد صحبت میکنند که جز بهترین آموزش های سلسله مراتب تیم ما هست. برای این ویدیو حتما قلم و کاغذ همراه داشته باشید.

دیگر ویدیوها