دو بیتی باباطاهر حامد امجدیان کامبیز عبدالزاده

306 بازدید ۲ ماه پیش

کسی که ره به بیدادم بره نی خبر بر سرو آزادم بره نی تمام خوبرویان جمع گردند جانم ای تمام خوبرویان جمع گردند

دیگر ویدیوها

صدای بی نظیر استاد عبدالباسط

1 هزار بازدید ۹ ماه پیش

نوازندگی نی حامد امجدیان

372 بازدید ۱۰ ماه پیش

بیات اصفهان حامد امجدیان

139 بازدید ۱۱ ماه پیش

بیات ترک حامد امجدیان

254 بازدید ۱۱ ماه پیش

حامد امجدیان بیات زند

178 بازدید ۱ سال پیش

بیات ترک از حامد امجدیان نی نوازی

1.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

شوشتری از حامد امجدیان

397 بازدید ۱ سال پیش

حامد امجدیان شوشتری

140 بازدید ۱ سال پیش

حامد امجدیان ( شوشتری )

379 بازدید ۱ سال پیش

نی نوازی حامد امجدیان

2.9 هزار بازدید ۱ سال پیش

شور از حامد امجدیان تراک 1

178 بازدید ۱ سال پیش

شور از حامد امجدیان تراک

187 بازدید ۱ سال پیش

شور از حامد امجدیان تراک 4

155 بازدید ۱ سال پیش

استاد محمد موسوی شوشتری

966 بازدید ۱ سال پیش

استاد محمد موسوی شوشتری

1.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

نی نوازی استاد موسوی شوشتری

3.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

شور از حامد امجدیان تراک 2

111 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر