12 دنبال‌ کننده
4.8 هزار بازدید ویدیو
4 بازدید 2 ماه پیش

مدیر دفتر اقتصاد مسکن گفت: قیمت خانه تابع نرخ ارز است. در ۵ سال گذشته قیمت مسکن بیش از ۲۰۰ برابر شده. اگر نرخ ارز کاهشی باشد، قیمت خانه در بلند مدت کاهشی میشود.

دیگر ویدیوها

33 بازدید 3 ماه پیش
30 بازدید 3 ماه پیش
11 بازدید 3 ماه پیش
5 بازدید 3 ماه پیش
2 بازدید 3 ماه پیش
9 بازدید 3 ماه پیش
32 بازدید 7 ماه پیش
24 بازدید 7 ماه پیش
26 بازدید 7 ماه پیش
44 بازدید 7 ماه پیش
99 بازدید 7 ماه پیش
14 بازدید 7 ماه پیش
34 بازدید 8 ماه پیش
23 بازدید 8 ماه پیش
87 بازدید 9 ماه پیش
47 بازدید 9 ماه پیش
63 بازدید 9 ماه پیش
40 بازدید 9 ماه پیش
65 بازدید 9 ماه پیش
70 بازدید 9 ماه پیش
45 بازدید 9 ماه پیش
43 بازدید 9 ماه پیش
53 بازدید 9 ماه پیش
47 بازدید 9 ماه پیش
40 بازدید 10 ماه پیش
38 بازدید 10 ماه پیش
45 بازدید 10 ماه پیش
24 بازدید 10 ماه پیش
16 بازدید 10 ماه پیش
21 بازدید 10 ماه پیش
28 بازدید 10 ماه پیش
نمایش بیشتر