3 دنبال‌ کننده
253 بازدید ویدیو
99 بازدید 1 سال پیش

نظر دکتر ناصر امیر جنتی فوق تخصص ناباروری مردان در رابطه با جدیدترین نوع آلودگی امواج الکترومغناطیسی. ساتر استون محافظ در مقابل تشعشعات امواج الكترومغناطيسي اختراعی از شرکت آموت دانش آسیا است www.sciamoot.com که عوارض امواج الكترومغناطيس ،موبايل و امواج راديويي را از بدن انسان، موجودات زنده و آب برطرف می کند.