50 دنبال‌ کننده
154.6 هزار بازدید ویدیو

فیلم آموزش مروارید دوزی ، منجق دوزی و تور دوزی

21.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

https://www.telegram.me/HonarkadehAlmas

دیگر ویدیوها

فیلم آموزش گلدوزی و پولک دوزی

2.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

گل سر (روبان دوزی)

6 هزار بازدید ۲ سال پیش

آموزش پولک دوزی و منجق دوزی

7.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

گل سر (روبان دوزی)

2.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

آموزش گلدوزی و ملیله دوزی

8.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

آموزش گلدوزی (سه نوع بافت زیبا)

7.1 هزار بازدید ۲ سال پیش

گلدوزی

2.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

آموزش ساخت گل سر (روبان)

8.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

منجق دورزی و پولک دوزی

6.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

گلدوزی

1.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

گلدوزی

584 بازدید ۲ سال پیش

گلدوزی

505 بازدید ۲ سال پیش

پولک دوزی

6.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

گلدوزی

1.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

گلدوزی

1.1 هزار بازدید ۲ سال پیش

گلدوزی

626 بازدید ۲ سال پیش

شرابه ای با منجق و نخ ابریشم

1.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

پولک دوزی

1.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

گلدوزی و مروارید دوزی(ترکیبی)

3.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

پولک دوزی و مروارید دوزی

12.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

سنگ دوزی

3.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

منجق دورزی و سرمه دوزی

1.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

گلدوزی

1.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

گلدوزی ، نگین دوزی (ترکیبی)

1.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

گلدوزی ، نگین دوزی (ترکیبی)

2 هزار بازدید ۲ سال پیش

گلدوزی

1.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

گلدوزی

1.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

پولک دوزی و منجق دوزی

3.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

گل سر (روبان دوزی)

3.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

گل سر(روبان دوزی)

5.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

گل سر (روبان دوزی)

3.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

گل سر (روبان)

1.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

گل سر (روبان دوزی)

1.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

گل سر (روبان دوزی)

2.1 هزار بازدید ۲ سال پیش

گل سر (روبان دوزی)

6.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

گل سر (روبان)

1.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

گل سر (روبان)

2.9 هزار بازدید ۲ سال پیش
نمایش بیشتر