85 دنبال‌ کننده
268.5 هزار بازدید ویدیو
291 بازدید 9 ماه پیش

پروانه ها تخم های خود را به صورت انفرادی روی جوانه ها می گذارند.از این تخم ها بسته به درجه حرارت پس از یک هفته تا ده روز لارو ها یا کرمینه هایی که اندازه آنها به حدود ۲ میلی متر می رسد خارج می شوند.لاروهای نوزاد واردجوانه های برگ انار شده و با تنیدن تارهایی به شکل تار عنکبوت و در هم فشردن برگ ها و با تغذیه از جوانه های برگ انار کم کم رشد کرده و در نهایت به حدود یک سانتی متر می رسد .آفت در فصل زمستان به صورت شفیره است و بیشتر در زیر پوست درختچه ها قرار می گیرد

دیگر ویدیوها

291 بازدید 9 ماه پیش
3.4 هزار بازدید 1 سال پیش
360 بازدید 1 سال پیش
3.5 هزار بازدید 1 سال پیش
584 بازدید 2 سال پیش
27.4 هزار بازدید 2 سال پیش
485 بازدید 2 سال پیش
326 بازدید 2 سال پیش
1.6 هزار بازدید 2 سال پیش
245 بازدید 2 سال پیش
492 بازدید 2 سال پیش
356 بازدید 2 سال پیش
624 بازدید 2 سال پیش
795 بازدید 2 سال پیش
1.8 هزار بازدید 2 سال پیش
1.6 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر