در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 12
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 1.8هزار
  بازدید

اندیشکده هجرت

اندیشکده هجرت در حال حاضر در حوزه ی تبیین مبانی و همچنین طرح و برنامه ریزی برای ارگان ها و نهادهای گوناگون فعال است. این اندیشکده مرکز مطالعات استراتژیک و صراط محور است که دغدغه ی آن نظام سازی قرآنی است.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

اندیشکده هجرت در حال حاضر در حوزه ی تبیین مبانی و همچنین طرح و برنامه ریزی برای ارگان ها و نهادهای گوناگون فعال است. این اندیشکده مرکز مطالعات استراتژیک و صراط محور است که دغدغه ی آن نظام سازی قرآنی است.

 • 12
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 1.8هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • جلسه 55 - فلسفه پول (5) - انواع پول (1)

  91 بازدید

  جلسه پنجاه و پنج مسیر مهاجرت / تاریخ برگزاری جلسه: 1397/09/25 / سرفصل: مبانی طرح ریزی استراتژیک(53) / داد و ستد(20) / روش معیشت اکونومی(7) | جهت دانلود پلت‌ها به این لینک مراجعه نمایید: andishkadeh-hejrat.ir/mindex/055

 • جلسه 54 - فلسفه پول (4) - چرایی پول

  57 بازدید

  جلسه پنجاه و چهار مسیر مهاجرت / تاریخ برگزاری جلسه: 1397/09/18 / سرفصل: مبانی طرح ریزی استراتژیک(52) / داد و ستد(19) / روش معیشت اکونومی(6) | جهت دانلود پلت‌ها به این لینک مراجعه نمایید: andishkadeh-hejrat.ir/mindex/054

 • جلسه 53 - فلسفه پول (3) - جایگزین پول (1)

  111 بازدید

  جلسه پنجاه و سه مسیر مهاجرت / تاریخ برگزاری جلسه: 1397/09/11 / سرفصل: مبانی طرح ریزی استراتژیک(51) / داد و ستد(18) / روش معیشت اکونومی(5) | جهت دانلود پلت ها به این لینک مراجعه نمایید: andishkadeh-hejrat.ir/mindex/053

 • جلسه 52 - فلسفه پول (2) - تاریخچه ی پول

  31 بازدید

  جلسه پنجاه و دو مسیر مهاجرت / تاریخ برگزاری جلسه: 1397/08/27 / سرفصل: مبانی طرح ریزی استراتژیک(50) / داد و ستد(17) / روش معیشت اکونومی(4) | جهت دانلود پلت ها به این لینک مراجعه نمایید: andishkadeh-hejrat.ir/mindex/052

 • جلسه 51 - فلسفه پول (1) - چیستی پول

  91 بازدید

  جلسه پنجاه و یک مسیر مهاجرت / تاریخ برگزاری جلسه: 1397/08/20 / سرفصل: مبانی طرح ریزی استراتژیک(49) / داد و ستد(16) / روش معیشت اکونومی(3) | جهت دانلود پلت ها به این لینک مراجعه نمایید: andishkadeh-hejrat.ir/mindex/051

 • جلسه 50 - حکمت ربا

  92 بازدید

  جلسه پنجاه مسیر مهاجرت / تاریخ برگزاری جلسه: 1397/08/13 / سرفصل: مبانی طرح ریزی استراتژیک(48) / داد و ستد(15) / روش معیشت بیع(9) | جهت دانلود پلت ها به این لینک مراجعه نمایید: andishkadeh-hejrat.ir/mindex/050

 • جلسه 49 - حکمت صدقه (2) - زکات

  49 بازدید

  جلسه چهل و نه مسیر مهاجرت / تاریخ برگزاری جلسه: 1397/07/29 / سرفصل: مبانی طرح ریزی استراتژیک(47) / داد و ستد(14) / روش معیشت بیع(8) | جهت دانلود پلت ها به این لینک مراجعه نمایید: andishkadeh-hejrat.ir/mindex/049

 • جلسه 48 - حکمت صدقه (1) - قرض الحسنه

  37 بازدید

  جلسه چهل و هشت مسیر مهاجرت / تاریخ برگزاری جلسه: 1397/07/22 / سرفصل: مبانی طرح ریزی استراتژیک(46) / داد و ستد(13) / روش معیشت بیع(7) | جهت دانلود پلت ها به این لینک مراجعه نمایید: andishkadeh-hejrat.ir/mindex/048

 • جلسه 47 - حکمت خمس (1)

  50 بازدید

  جلسه چهل و هفت مسیر مهاجرت / تاریخ برگزاری جلسه: 1397/07/15 / سرفصل: مبانی طرح ریزی استراتژیک(45) / داد و ستد(12) / روش معیشت بیع(6) | جهت دانلود پلت ها به این لینک مراجعه نمایید: andishkadeh-hejrat.ir/mindex/047

 • جلسه 46 - حکمت انفاق

  30 بازدید

  جلسه چهل و شش مسیر مهاجرت / تاریخ برگزاری جلسه: 1397/07/08 / سرفصل: مبانی طرح‌ریزی استراتژیک(44) / داد و ستد(11) / روش معیشت بیع(5) | جهت دانلود پلت‌ها به این لینک مراجعه نمایید: andishkadeh-hejrat.ir/mindex/046

 • جلسه 45 - حکمت رزق (3)

  71 بازدید

  جلسه چهل و پنج مسیر مهاجرت / تاریخ برگزاری جلسه: 1397/07/01 / سرفصل: مبانی طرح ریزی استراتژیک(43) / داد و ستد(10) / روش معیشت بیع(4) | جهت دانلود پلت ها به این لینک مراجعه نمایید: andishkadeh-hejrat.ir/mindex/045

 • جلسه 44 - حکمت رزق (2)

  32 بازدید

  جلسه چهل و چهار مسیر مهاجرت / تاریخ برگزاری جلسه: 1397/06/18 / سرفصل: مبانی طرح ریزی استراتژیک(42) / داد و ستد(9) / روش معیشت بیع(3) | جهت دانلود پلت ها به این لینک مراجعه نمایید: andishkadeh-hejrat.ir/mindex/044

 • جلسه 42 - بازار (1) - Market

  40 بازدید

  جلسه چهل و دو مسیر مهاجرت / تاریخ برگزاری جلسه: 1397/06/04 / سرفصل: مبانی طرح ریزی استراتژیک(40) / داد و ستد(7) / روش معیشت اکونومی(2) | جهت دانلود پلت ها به این لینک مراجعه نمایید: andishkadeh-hejrat.ir/mindex/042

 • جلسه 43 - حکمت رزق (1)

  43 بازدید

  جلسه چهل و سه مسیر مهاجرت / تاریخ برگزاری جلسه: 1397/06/11 / سرفصل: مبانی طرح ریزی استراتژیک(41) / داد و ستد(8) / روش معیشت بیع(2) | جهت دانلود پلت ها به این لینک مراجعه نمایید: andishkadeh-hejrat.ir/mindex/043

 • جلسه 35 - تطبیق Ownership با مالکیت الله

  43 بازدید

  جلسه سی و پنج مسیر مهاجرت / تاریخ برگزاری جلسه: 1397/04/03 / سرفصل: مبانی طرح ریزی استراتژیک(33) / داد و ستد(6) / ماکرو پارادایم مالکیت(3) / فلسفه مالکیت(2) / حکمت مالکیت(2) | جهت دانلود پلت ها به این لینک مراجعه نمایید: andishkadeh-hejrat.ir/mindex/035

 • جلسه 31 - حکمت مالکیت (1)

  65 بازدید

  جلسه سی و یک مسیر مهاجرت / تاریخ برگزاری جلسه: 1397/03/06 / سرفصل: مبانی طرح ریزی استراتژیک(29) / داد و ستد(5) / ماکرو پارادایم مالکیت(2) | جهت دانلود پلت ها به این لینک مراجعه نمایید: andishkadeh-hejrat.ir/mindex/031

 • جلسه 25 - فلسفه مالکیت (1)

  50 بازدید

  جلسه بیست و پنج مسیر مهاجرت / تاریخ برگزاری جلسه: 1397/01/19 / سرفصل: مبانی طرح‌ریزی استراتژیک(23) / داد و ستد(4) / ماکرو پارادایم مالکیت(1) | جهت دانلود پلت‌ها به این لینک مراجعه نمایید: andishkadeh-hejrat.ir/mindex/025

 • جلسه 23 - متدولوژی معیشت

  32 بازدید

  جلسه بیست و سه مسیر مهاجرت / تاریخ برگزاری جلسه: 1396/12/13 / سرفصل: مبانی طرح ریزی استراتژیک(21) / داد و ستد(3) | جهت دانلود پلت‌ها به این لینک مراجعه نمایید: andishkadeh-hejrat.ir/mindex/023

 • جلسه 20 - دکترین بیع

  48 بازدید

  جلسه بیست مسیر مهاجرت / تاریخ برگزاری جلسه: 1396/11/15 / سرفصل: مبانی طرح ریزی استراتژیک(18) / داد و ستد(2) / روش معیشت بیع(1) | جهت دانلود پلت‌ها به این لینک مراجعه نمایید: andishkadeh-hejrat.ir/mindex/020

 • جلسه 15 - دکترین کپیتال اکونومی

  22 بازدید

  جلسه پانزده مسیر مهاجرت / تاریخ برگزاری جلسه: 1396/10/10 / سرفصل: مبانی طرح ریزی استراتژیک(14) / داد و ستد(1) / روش معیشت اکونومی(1) | جهت دانلود پلت ها به این لینک مراجعه نمایید: andishkadeh-hejrat.ir/mindex/015

 • گام دوم انقلاب و اهمیت جهاد علمی

  253 بازدید

  سخنرانی ثقة الاسلام محمد دلخوش / مسجد امام محمد باقر علیه السلام رشت / چهارشنبه 1397/12/22

 • جلسه 65 - گام دوم انقلاب

  363 بازدید

  جلسه شصت و پنج مسیر مهاجرت / تاریخ برگزاری جلسه: 1397/11/28 / سرفصل: در راه هجرت (3) | جهت دانلود پلت به این لینک مراجعه نمایید: andishkadeh-hejrat.ir/mindex/065

 • آقای آخوندی، تو مفاهیم معیشتی قرآنی را نمی دانی!

  92 بازدید

  آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور روش معیشتی بیع و قرآنی را می دانید؟