در حال بارگذاری
 • 132
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 265هزار
  بازدید

موسسه انصار الحسین علیه السلام

کانال رسمی موسسه انصار الحسین علیه السلام. تلفن: 35015-021 سامانه پیام کوتاه: 300035015 کانال تلگرام: telegram.me/ansaralhussainas ایمیل: info@mah-as.com آدرس: ابتدای اتوبان محلاتی - بعد از پل ری - پلاک 362

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

کانال رسمی موسسه انصار الحسین علیه السلام. تلفن: 35015-021 سامانه پیام کوتاه: 300035015 کانال تلگرام: telegram.me/ansaralhussainas ایمیل: info@mah-as.com آدرس: ابتدای اتوبان محلاتی - بعد از پل ری - پلاک 362

 • 132
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 265هزار
  بازدید
این کانال رسمی به درخواست "موسسه انصار الحسین علیه السلام" ایجاد شده است.

همه ویدیو ها

 • مذبوحة الاحلام{الرادودعباس انصاف|الیلة الثامنة محرم الحرام1440

  703 بازدید

  اداء عباس انصاف للشاعرحیدر ترکی الکربلائی فی حسینیة انصار الحسین (ع) - طهران محرم الحرام 1440 هـ مکساج حسین الرشیدی مخطوطة یوسف الیاسی مونتاج وتنفیذ قیس مهدی التمیمی تصویر خلیل تاجریان نزار تقی بور علی صباح قیس مهدی التمیمی اخراج البث المباشر السیدمیثم المرتضوی الهندسة الصوتیة محمدحسین خوش نویس فنی احمد خفاف محمد حسین قاسمی الإضاءة محمد اسماعیل بور مخرج منفذ قیس مهدی التمیمی انتـــــاج مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران

 • یالعرسک منیتک|الرادودمحمد امین الفراتي الکربلائي|الیلة الثامنة محرم الحرام 1440

  204 بازدید

  اداء محمد امین الفراتي الکربلائي للشاعرمیثم الکربلائي في حسینیة انصار الحسین (ع) - طهران محرم الحرام 1440 هـ مکساج حسین الرشیدي مخطوطة یوسف الیاسي مونتاج وتنفیذ قیس مهدي التمیمي تصویر خلیل تاجریان نزار تقي بور علي صباح قیس مهدي التمیمي اخراج البث المباشر احمد خفاف الهندسة الصوتیة محمدحسین خوش نویس فني محمدصالح وکیلي الإضاءة محمد اسماعیل بور مخرج منفذ قیس مهدي التمیمي انتـــــاج مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران

 • حبیبی یا ثارالله|کربلایی محمد امین فراتی |شب8 محرم الحرام1440

  1,158 بازدید

  كربلایی محمد امین فراتی حسینیه انصار الحسین (ع) - تهران محرم الحرام 1440 هـ میکس صدا حسین رشیدی تدوین قیس تمیمی تصویربرداران خلیل تاجریان نزار تقی پبور علی صباح قیس تمیمی کارگردانی پخش زنده اسید میثم مرتضوی صدابردار محمدحسین خوش نویس امور فنی احمد خفاف محمد حسین قاسمی نورپرداز محمد اسماعیل بور کارگردان قیس تمیمی کاری از موسسه فرهنگی مذهبی انصار الحسین-تهران

 • عباس ابوالغیره|الرادود علي المشکیني|الیلة السابعة محرم الحرام1440

  288 بازدید

  اداء علي المشکیني للشاعرمیثم الکربلائي في حسینیة انصار الحسین (ع) - طهران محرم الحرام 1440 هـ مکساج حسین الرشیدي مخطوطة یوسف الیاسي مونتاج وتنفیذ قیس مهدي التمیمي تصویر خلیل تاجریان نزار تقي بور علي صباح قیس مهدي التمیمي اخراج البث المباشر السیدمیثم المرتضوي الهندسة الصوتیة محمدحسین خوش نویس فني احمد خفاف محمد حسین قاسمي الإضاءة محمد اسماعیل بور مخرج منفذ قیس مهدي التمیمي انتـــــاج مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران

 • طب لیهم|الرادودعباس انصاف|الیلة السابعة محرم الحرام1440

  115 بازدید

  اداء عباس انصاف للشاعررائدالعبادي في حسینیة انصار الحسین (ع) - طهران محرم الحرام 1440 هـ مکساج حسین الرشیدي مخطوطة یوسف الیاسي مونتاج وتنفیذ قیس مهدي التمیمي تصویر خلیل تاجریان نزار تقي بور علي صباح قیس مهدي التمیمي اخراج البث المباشر السیدمیثم المرتضوي الهندسة الصوتیة محمدحسین خوش نویس فني احمد خفاف محمد حسین قاسمي الإضاءة محمد اسماعیل بور مخرج منفذ قیس مهدي التمیمي انتـــــاج مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران

 • وین الکفلنه|الرادودامین مسجدي|الیلة السابعة|محرم الحرام1440

  152 بازدید

  اداء امین مسجدي للشاعرمجتبی الاسدي في حسینیة انصار الحسین (ع) - طهران محرم الحرام 1440 هـ مکساج حسین الرشیدي مخطوطة یوسف الیاسي مونتاج وتنفیذ قیس مهدي التمیمي تصویر خلیل تاجریان نزار تقي بور علي صباح قیس مهدي التمیمي اخراج البث المباشر السیدمیثم المرتضوي الهندسة الصوتیة محمدحسین خوش نویس فني احمد خفاف محمد حسین قاسمي الإضاءة محمد اسماعیل بور مخرج منفذ قیس مهدي التمیمي انتـــــاج مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران

 • عشقنا کربلاء| الرادود عباس انصاف|الیلة السادسة|محرم الحرام1440

  85 بازدید

  اداء عباس انصاف للشاعرمحمد الجماسي في حسینیة انصار الحسین (ع) - طهران محرم الحرام 1440 هـ مکساج حسین الرشیدي مخطوطة یوسف الیاسي مونتاج وتنفیذ قیس مهدي التمیمي تصویر خلیل تاجریان نزار تقي بور علي صباح قیس مهدي التمیمي اخراج البث المباشر السیدمیثم المرتضوي الهندسة الصوتیة محمدحسین خوش نویس فني احمد خفاف محمد حسین قاسمي الإضاءة محمد اسماعیل بور مخرج منفذ قیس مهدي التمیمي انتـــــاج مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران

 • للباطل مانرکع|الرادود علی المشکینی|الیلة السادسة|محرم الحرام1440

  153 بازدید

  اداء الرادود علی المشکینی للشاعرابوفراس الشمری فی حسینیة انصار الحسین (ع) - طهران محرم الحرام 1440 هـ مکساج حسین الرشیدی مخطوطة یوسف الیاسی مونتاج وتنفیذ قیس مهدی التمیمی تصویر خلیل تاجریان نزار تقی بور علی صباح قیس مهدی التمیمی اخراج البث المباشر السید میثم المرتضوی الهندسة الصوتیة محمدحسین خوش نویس فنی احمد خفاف محمد حسین قاسمی الإضاءة محمد اسماعیل بور مخرج منفذ قیس مهدی التمیمی انتـــــاج مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران

 • عهدالوجود|الرادود علی المشکینی|محرم الحرام1440

  114 بازدید

  اداء علی المشکینی للشاعرمیثم الکربلائی فی حسینیة انصار الحسین (ع) - طهران محرم الحرام 1440 هـ مکساج حسین الرشیدی مخطوطة یوسف الیاسی مونتاج وتنفیذ قیس مهدی التمیمی تصویر خلیل تاجریان نزار تقی بور علی صباح قیس مهدی التمیمی اخراج البث المباشر السید میثم المرتضوی الهندسة الصوتیة محمدحسین خوش نویس فنی احمد خفاف محمد حسین قاسمی الإضاءة محمد اسماعیل بور مخرج منفذ قیس مهدی التمیمی انتـــــاج مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران

 • حسيناَ واحسينا | الرادود علي خفاف | محرم الحرام1440

  208 بازدید

  اداء علي خفاف للشاعرالمیرزا عادل الاشکناني في حسینیة انصار الحسین (ع) - طهران محرم الحرام 1440 هـ مکساج حسین الرشیدي مخطوطة یوسف الیاسي مونتاج وتنفیذ علي عبدالرسول الاسدي تصویر خلیل تاجریان نزار تقي بور علي صباح قیس مهدي التمیمي اخراج البث المباشر السیدمیثم المرتضوي الهندسة الصوتیة محمدحسین خوش نویس فني احمد خفاف محمد حسین قاسمي الإضاءة محمد اسماعیل بور مخرج منفذ قیس مهدي التمیمي انتـــــاج مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران

 • علی ویاک|الرادود عباس انصاف|محرم الحرام1440هـ

  321 بازدید

  اداء عباس انصاف للشاعرابویحیی المسعراوی فی حسینیة انصار الحسین (ع) - طهران محرم الحرام 1440 هـ مکساج حسین الرشیدی مخطوطة یوسف الیاسی مونتاج وتنفیذ قیس مهدی التمیمی تصویر خلیل تاجریان نزار تقی بور علی صباح قیس مهدی التمیمی اخراج البث المباشر السیدمیثم المرتضوی الهندسة الصوتیة محمدحسین خوش نویس فنی احمد خفاف محمد حسین قاسمی الإضاءة محمد اسماعیل بور مخرج منفذ قیس مهدی التمیمی انتـــــاج مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران

 • یاجسام|محمد امین الفراتی الکربلائی |جدیدمحرم الحرام1440هـ

  1,413 بازدید

  اداء الرادود محمد امین الفراتی الکربلائی الشعر العربیی میثم الکربلائی الشعر الفارسی مرتضی الکربلائی الهندسة والتوزیع حسن هردانی تصویر ومونتاج مهدی بهره مند تم التسجل والمسترینغ فی استدیوهات الهدی میدیا ایران-عبادان

 • امک نختک|الرادود عباس انصاف|الیلة 4|محرم الحرام1440

  171 بازدید

  اداء عباس انصاف للشاعرالسید رضا البوشوکة فی حسینیة انصار الحسین (ع) - طهران محرم الحرام 1440 هـ مکساج حسین الرشیدی مخطوطة یوسف الیاسی مونتاج وتنفیذ قیس مهدی التمیمی تصویر خلیل تاجریان نزار تقی بور علی صباح قیس مهدی التمیمی اخراج البث المباشر السیدمیثم المرتضوی الهندسة الصوتیة محمدحسین خوش نویس فنی احمد خفاف محمد حسین قاسمی الإضاءة محمد اسماعیل بور مخرج منفذ قیس مهدی التمیمی انتـــــاج مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران

 • السلام السلام | الرادود علی المشکینی|محرم الحرام1440هـ

  132 بازدید

  اداء علی المشکینی فی حسینیة انصار الحسین (ع) - طهران محرم الحرام 1440 هـ مکساج حسین الرشیدی مخطوطة یوسف الیاسی مونتاج وتنفیذ علی عبدالرسول الاسدی تصویر خلیل تاجریان نزار تقی بور علی صباح قیس مهدی التمیمی اخراج البث المباشر السیدمیثم المرتضوی الهندسة الصوتیة محمدحسین خوش نویس فنی احمد خفاف محمد حسین قاسمی الإضاءة محمد اسماعیل بور مخرج منفذ قیس مهدی التمیمی انتـــــاج مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران

 • وصیة ام البنین|الرادود عباس انصاف|الیلة4| محرم الحرام1440

  374 بازدید

  اداء عباس انصاف للشاعر میثم الکربلائي في حسینیة انصار الحسین (ع) - طهران محرم الحرام 1440 هـ مکساج حسین الرشیدي مخطوطة یوسف الیاسي مونتاج وتنفیذ قیس مهدي التمیمي تصویر خلیل تاجریان نزار تقي بور علي صباح قیس مهدي التمیمي اخراج البث المباشر السیدمیثم المرتضوي الهندسة الصوتیة محمدحسین خوش نویس فني احمد خفاف محمد حسین قاسمي الإضاءة محمد اسماعیل بور مخرج منفذ قیس مهدي التمیمي انتـــــاج مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران

 • یالعلیلة|الرادودعباس انصاف|الیلة الثالثةمحرم الحرام1440

  89 بازدید

  اداء عباس انصاف للشاعرمحمد الجماسی فی حسینیة انصار الحسین (ع) - طهران محرم الحرام 1440 هـ مکساج حسین الرشیدی مخطوطة یوسف الیاسی مونتاج وتنفیذ قیس مهدی التمیمی تصویر خلیل تاجریان نزار تقی بور علی صباح قیس مهدی التمیمی اخراج البث المباشر السیدمیثم المرتضوی الهندسة الصوتیة محمدحسین خوش نویس فنی احمد خفاف محمد حسین قاسمی الإضاءة محمد اسماعیل بور مخرج منفذ قیس مهدی التمیمی انتـــــاج مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران

 • بابا حسین من|الرادودعلی المشکینی|محرم الحرام1440هـ

  242 بازدید

  اداء الرادودعلی المشکینی فی حسینیة انصار الحسین (ع) - طهران محرم الحرام 1440 هـ مکساج حسین الرشیدی مخطوطة یوسف الیاسی مونتاج وتنفیذ علی عبدالرسول الاسدی تصویر خلیل تاجریان نزار تقی بور علی صباح قیس مهدی التمیمی اخراج البث المباشر السیدمیثم المرتضوی الهندسة الصوتیة محمدحسین خوش نویس فنی احمد خفاف محمد حسین قاسمی الإضاءة محمد اسماعیل بور مخرج منفذ قیس مهدی التمیمی انتـــــاج مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران

 • گریه میکنم| محمد امین الفراتی|الیلة الثالثة|محرم الحرام1440هـ

  951 بازدید

  اداء محمد امین الفراتی للشاعر مرتضی الکربلائی فی حسینیة انصار الحسین (ع) - طهران محرم الحرام 1440 هـ مکساج حسین الرشیدی مخطوطة یوسف الیاسی مونتاج وتنفیذ علی عبدالرسول الاسدی تصویر خلیل تاجریان نزار تقی بور علی صباح قیس مهدی التمیمی اخراج البث المباشر السیدمیثم المرتضوی الهندسة الصوتیة محمدحسین خوش نویس فنی احمد خفاف محمد حسین قاسمی الإضاءة محمد اسماعیل بور مخرج منفذ قیس مهدی التمیمی انتـــــاج مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران

 • أحبك یاحسین | الرادود علی خفاف | الیلة الثانیة | محرم الحرام1440هـ

  354 بازدید

  اداء علی خفاف للشاعر مجتبی الاسدی فی حسینیة انصار الحسین (ع) - طهران محرم الحرام 1440 هـ مکساج حسین الرشیدی مخطوطة یوسف الیاسی مونتاج وتنفیذ علی عبدالرسول الاسدی تصویر خلیل تاجریان نزار تقی بور علی صباح قیس مهدی التمیمی اخراج البث المباشر السیدمیثم المرتضوی الهندسة الصوتیة محمدحسین خوش نویس فنی احمد خفاف محمد حسین قاسمی الإضاءة محمد اسماعیل بور مخرج منفذ قیس مهدی التمیمی انتـــــاج مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران

 • سجلیني یزهراء | الرادود عباس انصاف| الیلة الثانیة | محرم الحرام1440هـ

  145 بازدید

  اداء الملا عباس انصاف للشاعر محمد الجماسي في حسینیة انصار الحسین (ع) - طهران محرم الحرام 1440 هـ مکساج حسین الرشیدي مخطوطة یوسف الیاسي مونتاج وتنفیذ قیس مهدي التمیمي تصویر خلیل تاجریان نزار تقي بور علي صباح قیس مهدي التمیمي اخراج البث المباشر السیدمیثم المرتضوي الهندسة الصوتیة محمدحسین خوش نویس فني احمد خفاف محمد حسین قاسمي الإضاءة محمد اسماعیل بور مخرج منفذ قیس مهدي التمیمي انتـــــاج مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران

 • کربلائی| الرادود عباس انصاف|الیلة الثانیة|محرم الحرام1440هـ

  198 بازدید

  اداء الملا عباس انصاف للشاعر السید سعد الذبحاوی فی حسینیة انصار الحسین (ع) - طهران محرم الحرام 1440 هـ مکساج حسین الرشیدی مخطوطة یوسف الیاسی مونتاج وتنفیذ قیس مهدی التمیمی تصویر خلیل تاجریان نزار تقی بور علی صباح قیس مهدی التمیمی اخراج البث المباشر السیدمیثم المرتضوی الهندسة الصوتیة محمدحسین خوش نویس فنی احمد خفاف محمد حسین قاسمی الإضاءة محمد اسماعیل بور مخرج منفذ قیس مهدی التمیمی انتـــــاج مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران

 • حبیبی حسین|الرادود علی المشکینی|الیلة الاولی| محرم الحرام1440هـ

  370 بازدید

  اداء الملا علی المشکینی للشاعر کرار حسین الکربلائی فی مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران محرم الحرام 1440 هـ مکساج حسین الرشیدی مخطوطة یوسف الیاسی مونتاج وتنفیذ علی عبدالرسول الأسدی تصویر خلیل تاجریان نزار تقی بور محمدصالح وکیلی قیس مهدی التمیمی مساعد التصویر امیر علی سمنیة اخراج البث المباشر السیدمیثم المرتضوی الهندسة الصوتیة محمدحسین خوش نویس فنی احمد خفاف محمد حسین قاسمی الإضاءة محمد اسماعیل بور مخرج منفذ قیس مهدی التمیمی انتـــــاج مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران

 • وکت الغروب | الرادود عباس انصاف|الیلة الاولی | محرم الحرام1440هـ

  315 بازدید

  اداء الملا عباس انصاف للشاعر کرار حسین الکربلائی فی مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران محرم الحرام 1440 هـ مکساج حسین الرشیدی مخطوطة یوسف الیاسی مونتاج وتنفیذ قیس مهدی التمیمی تصویر خلیل تاجریان نزار تقی بور محمدصالح وکیلی قیس مهدی التمیمی مساعد التصویر امیر علی سمنیة اخراج البث المباشر السیدمیثم المرتضوی الهندسة الصوتیة محمدحسین خوش نویس فنی احمد خفاف محمد حسین قاسمی الإضاءة محمد اسماعیل بور مخرج منفذ قیس مهدی التمیمی انتـــــاج مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران

 • امیری حسین|الرادود عباس انصاف الیلة الاولی محرم1440هـ

  263 بازدید

  اداء الملا عباس انصاف للشاعر السید رضا البوشوکة فی مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران محرم الحرام 1440 هـ مکساج حسین الرشیدی مخطوطة یوسف الیاسی مونتاج وتنفیذ علی عبدالرسول الاسدی تصویر خلیل تاجریان نزار تقی بور محمدصالح وکیلی قیس مهدی التمیمی مساعد التصویر امیر علی سمنیة اخراج البث المباشر السیدمیثم المرتضوی الهندسة الصوتیة محمدحسین خوش نویس فنی احمد خفاف محمد حسین قاسمی الإضاءة محمد اسماعیل بور مخرج منفذ قیس مهدی التمیمی انتـــــاج مؤسسة انصار الحسین (ع) - طهران

 • سخنرانی حجت الاسلام عسگرپور -رمضان 1437 - 1395-شب هفدهم

  2,824 بازدید

  سخنرانی حجت الاسلام عسگرپور رمضان 1437 - 1395 شب هفدهم موسسه انصار الحسین علیه السلام

 • سخنرانی حجت الاسلام عسگرپور-رمضان 1437-1395-شب شانزدهم

  170 بازدید

  سخنرانی حجت الاسلام عسگرپور رمضان 1437 - 1395 شب شانزدهم موسسه انصار الحسین علیه السلام

 • سخنرانی حجت الاسلام عسگرپور-رمضان 1437-1395-شب پانزدهم

  103 بازدید

  سخنرانی حجت الاسلام عسگرپور رمضان 1437 - 1395 شب پانزدهم موسسه انصار الحسین علیه السلام

 • سخنرانی حجت الاسلام عسگرپور-رمضان 1437-1395 -شب سیزدهم

  112 بازدید

  سخنرانی حجت الاسلام عسگرپور رمضان 1437 - 1395 شب سیزدهم موسسه انصار الحسین علیه السلام

 • سخنرانی حجت الاسلام عسگرپور-رمضان 1437-1395-شب دوازدهم

  86 بازدید

  سخنرانی حجت الاسلام عسگرپور رمضان 1437 - 1395 شب دوازدهم موسسه انصار الحسین علیه السلام

 • سخنرانی حجت الاسلام عسگرپور-رمضان 1437 - 1395-شب یازدهم

  83 بازدید

  سخنرانی حجت الاسلام عسگرپور رمضان 1437 - 1395 شب یازدهم موسسه انصار الحسین علیه السلام

 • سخنرانی حجت الاسلام عسگرپور - رمضان 1437 - 1395 -شب دهم

  128 بازدید

  سخنرانی حجت الاسلام عسگرپور رمضان 1437 - 1395 شب دهم موسسه انصار الحسین علیه السلام

 • سخنرانی حجت الاسلام عسگرپور - رمضان 1437 - 1395 -شب نهم

  112 بازدید

  سخنرانی حجت الاسلام عسگرپور رمضان 1437 - 1395 شب نهم موسسه انصار الحسین علیه السلام