در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS

نحوه استفاده از متدهای آپارات

استفاده از متد‌ها

آدرس و نحوه استفاده از متد‌ها و پارامتر‌ها

https://www.aparat.com//etc/api/[Method Name]/[Variable 1]/[Value 1]/[Variable 2]/[Value 2]/...

خروجی

 • خروجی متدها آرایه ای JSON می باشد.
 • اولین خانه آرایه خروجی با اندیس نام متد خروجی اصلی متد را دربر دارد.
 • در خروجی متدهایی که احتیاج به صفحه بندی دارند یک ردیف جدید با نام ui اضافه می شوذ که شامل دو خانه با نام های [pagingForward] و [pagingBack] می باشد که آدرس صفحه بعد و قبل در آنها می باشد.
 • نمونه خروجی:
https://www.aparat.com//etc/api/mostviewedvideos
Array
(
  [mostviewedvideos] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1144319
          [title] => کلیپس (شوخی کردم)
          [username] => mostafa2mim
          [visit_cnt] => 30196
          [uid] => 8FOTS
          [sender_name] => 2MIM
          [big_poster] => http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1144319_1_b.jpg?532
          [small_poster] => http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/229/1144319_1.jpg
          [profilePhoto] => http://www.aparat.com/public/public/user_data/profile_photo/94/279586-s.jpg?389
          [duration] => 63
          [sdate] => ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
        )
    )
  [ui] => Array
    (
      [pagingForward] => ''
      [pagingBack] => ''
    )
)

انواع نمایش داده ها - RESPONSE

کانال

اطلاعات کانال

اطلاعات یک کاربر
نام فیلد نوع فیلد توضیحات
pic_s url آدرس عکس اندازه کوچک
pic_m url آدرس عکس اندازه متوسط
pic_b url آدرس عکس اندازه بزرگ
username string نام کاربری کاربر
name string نام کاربر
video_cnt int تعداد ویدیو های کاربر
url url آدرس سایت کاربر
follower_cnt int تعداد دنبال کننده های کاربر
followed_cnt int تعداد دنبال کرده های کاربر
descr string توضیحات کانال
official string صفحه رسمی هست یا نه
cloob url آدرس صفحه سایت کلوب
lenzor url آدرس صفحه لنزور کانال
facebook url آدرس صفحه فیسبوک
twitter url آدرس صفحه توییتر
follow_link url لینک دنبال کردن یا نکردن صفحه
follow_status string وضعیت دنبال کردن یا نکردن صفحه
cover_src url آدرس کاور صفحه کانال
profile_videos string

صفحه یک کانال

اطلاعات یک کاربر
نام فیلد نوع فیلد توضیحات
cat_id int آیدی طبقه بندی
cat_name string نام طبقه بندی
cat_cnt int تعداد ویدیوهای این طبقه بندی
link url آدرس این طبقه بندی
data array آرایه ای از ویدیو ها می باشد که هر سطرش مثل داده‌های لیست ویدیو است

ویدیو

اطلاعات یک ویدیو

اطلاعات یک ویدیو
نام فیلد نوع فیلد توضیحات
id int آیدی ویدیو
title string عنوان ویدیو
username string نام کاربری فرستنده ویدیو
userid int آیدی فرستنده ویدیو
visit_cnt int تعداد بازدیدهای ویدیو
uid string uid یکتای ویدیو
process string وضعیت ویدیو
sender_name string نام فرستنده ویدیو
big_poster url لینک پوستر ویدیو سایز بزرگ
small_poster url لینک پوستر ویدیو سایز کوچک
profilePhoto url لینک عکس فرستنده ویدیو
duration int مدت زمان ویدیو به ثانیه
sdate string تاریخ ارسال ویدیو
frame url لینک frame ویدیو
official string رسمی یا نبودن کانال
tags list لیستی از تگ ها
description string توضیحات ویدیو
cat_id int آیدی طبقه بندی سایت ویدیو
cat_name string نام طبقه بندی ویدیو
autoplay boolean اتوپلی ویدیو هست یا نه
360d boolean ویدیو 360 درجه هست یا نه
has_comment string امکان نظر گذاشتن ویدیو
has_comment_txt string متن گذاشتن نظر برای ویدیو
size int حجم ویدیو
watch_action array دارای دو فیلد می باشد که type وضعیت فیلم را نشان می دهد که اگر watch باشد امکان دیدن ویدیو را دارید
cost_type array
can_download boolean امکان دانلود ویدیو وجود دارد یا خیر
like_cnt int تعدا افرادی که این ویدیو رو پسندید

لیست ویدیو

لیستی از ویدیو ها که هر سطر آن این اطلاعات را بر میگرداند
نام فیلد نوع فیلد توضیحات
id int آیدی ویدیو
title string عنوان ویدیو
username string نام کاربری فرستنده ویدیو
userid int آیدی فرستنده ویدیو
visit_cnt int تعداد بازدیدهای ویدیو
uid string uid یکتای ویدیو
process string وضعیت ویدیو
big_poster url آدرس پوستر سایز بزرگ ویدیو
small_poster url آدرس پوستر سایز کوچک ویدیو
duration int مدت زمان ویدیو با ثانیه
sdate string تاریخ ارسال ویدیو
frame url frame ویدیو
official string رسمی بودن یا نبودن
autoplay boolean اتو پلی بودن ویدیو
360d boolean ویدیو 360 درجه بودن

پروفایل

اطلاعات پروفایل

اطلاعات پروفایل بعد از لاگین
نام فیلد نوع فیلد توضیحات
id int آیدی کاربر
username string username کاربر
name string نام کاربر
pic string عکس پروفایل داره یا خیر
ltoken string توکن برای کارهایی که نیاز به لاگین دارد مثل آپلود ویدیو و ...
banned string کاربر مسدود شده یا نه که با yes یا no مشخص میشود
email string ایمیل کاربر
mobile_number string شماره موبایل کاربر
mobile_valid url شماره موبایلی که توسط کاربر تأیید شده است
pic_s url لینک عکس پروفایل سایز کوچک
pic_m url لینک عکس پروفایل سایز متوسط
pic_b url لینک عکس پروفایل سایزبزرگ

فرم ها

فرم اکشن

برای گرفتن formAction و ارسال اطلاعات استفاده میشود
نام فیلد نوع فیلد توضیحات
formAction url اطلاعاتی که میخواهید از طریق POST ارسال نمایید به این آدرس بفرستید
frm-id int آیدی فرم

متدهای مجاز

متدهای پروفایل

login

برای لاگین کاربر
نام پارامتر نوع پارامتر الزام پارامتر توضیحات پارامتر
luser string اجباری نام کاربری
lpass string اجباری sha1(MD5(password))
نمونه لینک https://www.aparat.com/etc/api/login/luser/test/lpass/345rfdvfg4fsfdvsfsdcer
همان خروجی داده‌های اطلاعات پروفایل است

profile

با این متد می توانید اطلاعات یک کاربر رو بدست آورید
نام پارامتر نوع پارامتر الزام پارامتر توضیحات پارامتر
username string اجباری نام کاربری (username)
نمونه لینک https://www.aparat.com/etc/api/profile/username/alooty
خروجی این متد همان خروجی های پروفایل است

userBySearch

جستجوی کاربر
نام پارامتر نوع پارامتر الزام پارامتر توضیحات پارامتر
text string اجباری متن مورد جستجو باید بالای 3حرف و بصورت url_encode فرستاده شود
perpage int اختیاری تعداد ویدیوها در صفحه
نمونه لینک https://www.aparat.com/etc/api/userBySearch/text/perspolis/perpage/10
خروجی این متد همان داده‌های کانال است

profilecategories

طبقه بندی های کاربر
نام پارامتر نوع پارامتر الزام پارامتر توضیحات پارامتر
username string اجباری نام کاربری صفحه کاربر
نمونه لینک https://www.aparat.com/etc/api/profilecategories/username/test
لیست طبقه بندی های کانال

متدهای ویدیو

video

اطلاعات یک ویدیو
نام پارامتر نوع پارامتر الزام پارامتر توضیحات پارامتر
videohash string اجباری uid ویدیو مورد نظر
نمونه لینک https://www.aparat.com/etc/api/video/videohash/rzKus
خروجی این متد همان داده‌های ویدیو است

categoryVideos

ویدیوهای یک طبقه بندی
نام پارامتر نوع پارامتر الزام پارامتر توضیحات پارامتر
perpage int اختیاری تعداد ویدیوها در صفحه
cat int اختیاری آیدی طبقه بندی مورد نظر اگر پارامتری تعیین نکنید بطور پیشفرض همه ویدیوهای از طبقه بندی مختلف رو نشان میدهد
نمونه لینک https://www.aparat.com/etc/api/categoryVideos/cat/7/perpage/10
خروجی این متد همان داده‌های لیست ویدیو است و ویدیوهای طبقه بندی مورد نظر را برمیگرداند

videoByUser

ویدیو های یک کاربر
نام پارامتر نوع پارامتر الزام پارامتر توضیحات پارامتر
username string اجباری نام کاربری
perpage int اختیاری تعداد ویدیوها در صفحه
نمونه لینک https://www.aparat.com/etc/api/videoByUser/username/alooty/perpage/10
خروجی این متد همان داده‌های لیست ویدیو است

commentByVideos

نظرات یک ویدیو
نام پارامتر نوع پارامتر الزام پارامتر توضیحات پارامتر
videohash string اجباری uid ویدیو مورد نظر
perpage int اختیاری تعداد ویدیوها در صفحه
نمونه لینک https://www.aparat.com/etc/api/commentByVideos/videohash/sGNgD/perpage/10
خروجی این متد همان داده‌های لیست کامنت ها است

videoBySearch

جستجوی ویدیو
نام پارامتر نوع پارامتر الزام پارامتر توضیحات پارامتر
text string اجباری متن مورد جستجو باید بالای 3حرف و بصورت url_encode فرستاده شود
perpage int اختیاری تعداد ویدیوها در صفحه
نمونه لینک https://www.aparat.com/etc/api/videoBySearch/text/perspolis/perpage/10
خروجی این متد همان داده‌های لیست ویدیو است

videobytag

لیست ویدیوهای تگ مورد نظر
نام پارامتر نوع پارامتر الزام پارامتر توضیحات پارامتر
text string اجباری نام تگ
نمونه لینک https://www.aparat.com/etc/api/videobytag/text/جشنوار

upload​form

فرم اکشن برای آپلود ویدیو
نام پارامتر نوع پارامتر الزام پارامتر توضیحات پارامتر
luser string اجباری نام کاربری فرستنده نظر
ltoken string اجباری توکن دریافتی از لاگین
نمونه لینک https://www.aparat.com/etc/api/upload​form/luser/test/ltoken/sadsdwe3e123edeaasdasda
خروجی این متد همان داده‌های فرم اکشن است

uploadpost

post data برای ارسال آپلود ویدیو
نام پارامتر نوع پارامتر الزام پارامتر توضیحات پارامتر
video file اجباری فایل ویدیو برای آپلود
frm-id int اجباری که در مرحله uploadform از سرور گرفته شده است
data[title] string اجباری عنوان ویدیو
data[category] int اجباری آیدی طبقه بندی پروفایل ویدیو را از اینجا می توانید بدست بیاورید
data[tags] string اختیاری تگ های ویدیو که با - از هم جدا میشوند
data[comment] string اختیاری (yes or no) بازبودن یا نبودن کامنت گذاری برای ویدیو
data[descr] string اختیاری توضیحات ویدیو
data[video_pass] boolean اختیاری وضعیت انتشار ویدیو در سایت است . اگر مقدار true ارسال شود وضعیت ویدیو در سایت به حالت عدم انتشار درمی آید و فقط صاحب ویدیو میتواند ویدیو رو تماشا کند.
در صورت موفق بودن آپلود ، سرور مقدار uid را بر می گرداند.

deletevideolink

حذف ویدیو
نام پارامتر نوع پارامتر الزام پارامتر توضیحات پارامتر
luser string اجباری نام کاربری
ltoken string اجباری توکن دریافتی کاربر در مرحله لاگین
videohash string اجباری uid ویدیویی که میخواهید حذف شود
نمونه لینک https://www.aparat.com/etc/api/deletevideolink/videohash/[uid]/luser/test/ltoken/wiejqkeweeduq78udai9ds98
برای حذف ویدیو فراخوانی نموده و از لینک خروجی این متد برای حذف ویدئو استفاده نمایید .

متدهای لایو

init[GET]

ایجاد پخش زنده جدید
نام پارامتر نوع پارامتر الزام پارامتر توضیحات پارامتر
luser string اجباری نام کاربری فرستنده
ltoken string اجباری نام کاربری فرستنده
نمونه لینک http://api.aparat.com/fa/v1/live/live/init/luser/afshin/ltoken/[ltoken]
خروجی این متد همان داده‌های خروجی پخش زنده جدید است

list[GET]

لیست پخش زنده
نمونه لینک http://api.aparat.com/fa/v1/live/live/list
خروجی این متد همان داده‌های خروجی لیست پخش زنده است

checkbitrate[POST]

لیست پخش زنده
نام پارامتر نوع پارامتر الزام پارامتر توضیحات پارامتر
file file اجباری نام ورودی فایل
نمونه لینک http://api.aparat.com/fa/v1/live/live/checkbitrate
خروجی این متد همان داده‌های خروجی بیت ریت است

update_title[GET]

ویرایش عنوان پخش زنده
نام پارامتر نوع پارامتر الزام پارامتر توضیحات پارامتر
luser string اجباری نام کاربری فرستنده
ltoken string اجباری نام کاربری فرستنده
title string اجباری عنوان
نمونه لینک http://api.aparat.com/fa/v1/live/live/update_title
خروجی این متد همان داده‌های خروجی است

changestatus[GET]

ویرایش عنوان پخش زنده
نام پارامتر نوع پارامتر الزام پارامتر توضیحات پارامتر
connection_status string اجباری وضعیت کانکشن
name string اجباری کد پخش زنده
نمونه لینک http://api.aparat.com/fa/v1/live/live/changestatus
خروجی این متد همان داده‌های خروجی است

غیره

categories

طبقه بندی های سایت آپارات
نمونه لینک https://www.aparat.com/etc/api/categories

videoByProfileCat

ویدیو های یک طبقه از طبقه بندی‌های کاربر
نام پارامتر نوع پارامتر الزام پارامتر توضیحات پارامتر
username string اجباری نام کاربری صفحه کاربر
usercat int اجباری آیدی طبقه بندی کابر مورد نظر
perpage int اجباری تعداد ویدیوها هر صفحه
luser string اختیاری نام کاربری
ltoken string اختیاری token کاربر
نمونه لینک https://www.aparat.com/etc/api/videobyprofilecat/usercat/21280/username/tabaar
همان خروجی داده‌های لیست ویدیو است