7 دنبال‌ کننده
4.5 هزار بازدید ویدیو
75 بازدید 8 ماه پیش

با استفاده از خدمات این مرکز می توان به امکانات زیر دست یافت: Real-Time Monitoring، Detection and Response، Malware analysis، Forensic، Threat Hunting، Threat Intelligence، Vulnerability Management، Offensive Services, Red Teaming, Penetration Test