در حال بارگذاری
 • 78
  دنبال کننده
 • 51
  دنبال شونده
 • 415.8هزار
  بازدید

Aramis Group

واردکننده تجهیزات پوست مو زیبایی09122805180 نمایندگی انحصاری درماپن اصل در ایران برگزاری کارگاه های آموزشی پوست مو زیبایی لیزر دیلاس لیزر SHR Maxlipo Derma pen cryo 88224837 88680974 09122805180 88224837 88335620

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

واردکننده تجهیزات پوست مو زیبایی09122805180 نمایندگی انحصاری درماپن اصل در ایران برگزاری کارگاه های آموزشی پوست مو زیبایی لیزر دیلاس لیزر SHR Maxlipo Derma pen cryo 88224837 88680974 09122805180 88224837 88335620

 • 78
  دنبال کننده
 • 51
  دنبال شونده
 • 415.8هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • آموزش لیفتینگ صورت PRF

  681 بازدید

  Dr Rajani injects PRF or platelet rich fibrin to thicken eyebrows. PRF can be used alone or with cellular matrix called acell. Thicker eyebrows and lashes are the "in" trend and this new novel approach will be highlighted this summer at The Aesthetic Show in Las Vegas. PRF can be injected or used with a microneedle device. Plasmasculpt uses specific 09122805180

 • آموزش تزریق بوتاکس مردان

  286 بازدید

  http://www.RajaniMD.com - Botox and Dysport are very common treatments in the USA and around the world. Men are coming in more and more for treatments including botox, PRF, plasmasculpt, PDO threads and chemical peels. The male patient injection pattern differs from the female in dose and sites. 09122805180

 • آموزش تزریق چربی واژن / لیفتینگ / پوبیس / زیبایی سینه

  997 بازدید

  لیفنینگ با نخ گروه آرامیس دوره آموزشی لیفتینگ با نخ برگزار می کند 09122805180 www.aramisdermapen.com www.aramisgroup.ir لیفنینگ با نخ silhouette lifting لیفتینگ نخ_کاگگروه آرامیس بهترین ها را برای شما انتخاب میکند کارگاه لیفتینگ صورت ۰۹۱۲۲۸۰۵۱۸۰ 09122805180 88224837 http://t.me/Draliparsaa Www.tlgrm.me/aramisdermapen پزشکی لیفنینگ با نخsilhouette lifting نخ_کاگ

 • لیفنینگ با نخ واژن

  1,466 بازدید

  لیفنینگ با نخ گروه آرامیس دوره آموزشی لیفتینگ با نخ برگزار می کند 09122805180 www.aramisdermapen.com www.aramisgroup.ir لیفنینگ با نخ silhouette lifting لیفتینگ نخ_کاگگروه آرامیس بهترین ها را برای شما انتخاب میکند کارگاه لیفتینگ صورت ۰۹۱۲۲۸۰۵۱۸۰ 09122805180 88224837 http://t.me/Draliparsaa Www.tlgrm.me/aramisdermapen پزشکی لیفنینگ با نخ silhouette lifting نخ_کاگ

 • لیفنینگ با نخ

  43 بازدید

  گروه آرامیس دوره آموزشی لیفتینگ با نخ برگزار می کند 09122805180 www.aramisdermapen.com www.aramisgroup.ir لیفنینگ با نخ silhouette lifting لیفتینگ نخ_کاگگروه آرامیس بهترین ها را برای شما انتخاب میکند کارگاه لیفتینگ صورت ۰۹۱۲۲۸۰۵۱۸۰ 09122805180 88224837 http://t.me/Draliparsaa Www.tlgrm.me/aramisdermapen پزشکی لیفنینگ با نخ silhouette lifting نخ_کاگ

 • FemiWand - Vaginal "Facelift" - ITV This Morning

  20 بازدید

  This clip from ITV's This Morning shows how a treatment similar to FemiWand works. http://vivoclinic.com/vaginal-tightening/

 • Fat Grafting Technology Innovating Plastic Surgery

  364 بازدید

  ASPS Member Surgeon Dr. Sydney Coleman has developed a method of fat grafting that has several cosmetic and reconstructive surgery applications. Fat can reverse sun damage and aging, reduces scarring and is full of stem cells that have tremendous potential to impact the future of medicine.

 • آموزش تزریق چربی واژن / لیفتینگ / پوبیس / زیبایی

  3,023 بازدید

  آموزش تزریق چربی واژن / لیفتینگ / پوبیس / زیبایی گروه آرامیس کارگاه تخصصی تزریق چربی برای پزشکان زنان / زیبایی/ عمومی برگزار می نماید برای رزرو کلاس خصوصی و نمیمه خصوصی با ما تماس بگیرید 88335620/99224837 09122805180 www.aramisgroup.ir www.aramisdermapen.com

 • آموزش تزریق چربی واژن / لیفتینگ / پوبیس / زیبایی 2

  3,436 بازدید

  آموزش تزریق چربی واژن / لیفتینگ / پوبیس / زیبایی گروه آرامیس کارگاه تخصصی تزریق چربی برای پزشکان زنان / زیبایی/ عمومی برگزار می نماید برای رزرو کلاس خصوصی و نمیمه خصوصی با ما تماس بگیرید 88335620/99224837 09122805180 www.aramisgroup.ir www.aramisdermapen.com

 • Rhinoplasty+Fat graft

  44 بازدید

  آموزش تزریق چربی لیفتینگ / پوبیس / زیبایی گروه آرامیس کارگاه تخصصی تزریق چربی برای پزشکان زنان / زیبایی/ عمومی برگزار می نماید برای رزرو کلاس خصوصی و نمیمه خصوصی با ما تماس بگیرید 88335620/99224837 09122805180 www.aramisgroup.ir www.aramisdermapen.com

 • آموزش تزریق چربی واژن / لیفتینگ / پوبیس / زیبایی سینه

  3,356 بازدید

  آموزش تزریق چربی واژن / لیفتینگ / پوبیس / زیبایی گروه آرامیس کارگاه تخصصی تزریق چربی برای پزشکان زنان / زیبایی/ عمومی برگزار می نماید برای رزرو کلاس خصوصی و نمیمه خصوصی با ما تماس بگیرید 88335620/99224837 09122805180 www.aramisgroup.ir www.aramisdermapen.com

 • Treating Lesions with the CryoPen

  376 بازدید

  Treating Pigmentation, Milia, Cherry Angiomas, Skin Tags, Warts and Verrucaes with the Cryopen. Cryosthetics are acknowledged as market leaders for innovation, customer service and for bringing new unique Cryo products in the Beauty, Aesthetic and Medical Industry. The Companies ethos has been to continually strive to deliver outstanding new and innovative equipment. We offer the highest level of customer service, and exceptional aftercare.

 • Cryopen Therapy

  47 بازدید

  آخرین فن آوری کرایوتراپی در برداشتن ضایعات پوستی است. جریان اکسید نیتروژن مایع با دمای ثابت 98 - سانتیگراد از یک مخزن کوچک قابل تعویض خارج می شود. درمان در کمتر از چند ثانیه بدون نیاز به بی حسی، با نتایج خوب و پذیرش مناسب بیمار همراه 09122805180

 • CryoPen Treatment

  16 بازدید

  آخرین فن آوری کرایوتراپی در برداشتن ضایعات پوستی است. جریان اکسید نیتروژن مایع با دمای ثابت 98 - سانتیگراد از یک مخزن کوچک قابل تعویض خارج می شود. درمان در کمتر از چند ثانیه بدون نیاز به بی حسی، با نتایج خوب و پذیرش مناسب بیمار همراه 09122805180

 • CryoPen

  18 بازدید

  آخرین فن آوری کرایوتراپی در برداشتن ضایعات پوستی است. جریان اکسید نیتروژن مایع با دمای ثابت 98 - سانتیگراد از یک مخزن کوچک قابل تعویض خارج می شود. درمان در کمتر از چند ثانیه بدون نیاز به بی حسی، با نتایج خوب و پذیرش مناسب بیمار همراه 09122805180

 • CryoPen Overview

  85 بازدید

  آخرین فن آوری کرایوتراپی در برداشتن ضایعات پوستی است. جریان اکسید نیتروژن مایع با دمای ثابت 98 - سانتیگراد از یک مخزن کوچک قابل تعویض خارج می شود. درمان در کمتر از چند ثانیه بدون نیاز به بی حسی، با نتایج خوب و پذیرش مناسب بیمار همراه 09122805180

 • Treatment of a pigmentation spot with cryotherapy / Cryopen

  26 بازدید

  This video shows a short treatment of a pigmentation spot on an arm. This was done with a very accurate from of Cryotherapy called Cryopen, after treatment the skin tag may blister, this then forms a crust (scab) which drops off after about 10 to 14 days. Pigmented spots are also sometimes called liver spots or age spots.

 • لیفت

  2,249 بازدید

  گروه آرامیس بهترین ها را برای شما انتخاب میکند ۰۹۱۲۲۸۰۵۱۸۰ 88224837 Www.aramisgroup.ir www.aramisdermapen.com

 • لیفتینگ

  1,600 بازدید

  گروه آرامیس بهترین ها را برای شما انتخاب میکند ۰۹۱۲۲۸۰۵۱۸۰ 88224837 Www.aramisgroup.ir www.aramisdermapen.com

 • نخ_لیفت مزایا و آموزش زاویه سازی صورت 

  69 بازدید

  گروه آرامیس بهترین ها را برای شما انتخاب میکند ۰۹۱۲۲۸۰۵۱۸۰ 88224837 Www.aramisgroup.ir www.aramisdermapen.com

 • لیفتینگ با نخ

  472 بازدید

  گروه آرامیس بهترین ها را برای شما انتخاب میکند ۰۹۱۲۲۸۰۵۱۸۰ 88224837 Www.aramisgroup.ir www.aramisdermapen.com

 • نخ لیفت PDO

  262 بازدید

  گروه آرامیس بهترین ها را برای شما انتخاب میکند ۰۹۱۲۲۸۰۵۱۸۰ 88224837 Www.aramisgroup.ir www.aramisdermapen.com

 • بوتاکس

  432 بازدید

  گروه آرامیس بهترین ها را برای شما انتخاب میکند ۰۹۱۲۲۸۰۵۱۸۰ 88224837 Www.aramisgroup.ir www.aramisdermapen.com

 • لیفتینگ

  588 بازدید

  گروه آرامیس بهترین ها را برای شما انتخاب میکند ۰۹۱۲۲۸۰۵۱۸۰ 88224837 Www.aramisgroup.ir www.aramisdermapen.com

 • آموزش لیفتینگ با نخ

  837 بازدید

  گروه آرامیس بهترین ها را برای شما انتخاب میکند ۰۹۱۲۲۸۰۵۱۸۰ 88224837 Www.aramisgroup.ir www.aramisdermapen.com

 • woodlamp وود لامپ

  1,243 بازدید

  woodlamp 09122805180 88335620 88224837 تشخیص بیماری ویتیلیگو با لامپ وود #لامپ @aramisdermapen @aramislaser Admin @aramissale

 • woodlamp وود لامپ

  333 بازدید

  woodlamp وود لامپ 09122805180 88224837 ویتیلیگو

 • درماپن کرایو چیست ؟ درمان زگیل

  7,721 بازدید

  Dermapen Cryo 09122805180 uses liquefied N2O to deliver quick, effective cryotherapy treatment to benign skin imperfections, such as skin tags, warts, age spots. Nitrous oxide destroys tissue by freezing the intercellular fluid and forming ice shards and crystals that rupture the cell Dermapen Cryo a

 • درماپن کرایو چیست ؟ درمان زگیل 2

  1,729 بازدید

  What is the Dermapen Cryo آخرین فن آوری کرایوتراپی در برداشتن ضایعات پوستی است.  جریان اکسید نیتروژن مایع با دمای ثابت 98 - سانتیگراد از یک مخزن کوچک قابل تعویض خارج  می شود. درمان در کمتر از چند ثانیه بدون نیاز به بی حسی، با نتایج خوب و پذیرش مناسب بیمار همراه  09122805180

 • دستگاه درماپن

  267 بازدید

  کرایوپن چیست 09122805180 88224837 آخرین فن آوری کرایوتراپی در برداشتن ضایعات پوستی است.  جریان اکسید نیتروژن مایع با دمای ثابت 98 - سانتیگراد از یک مخزن کوچک قابل تعویض خارج  می شود. درمان در کمتر از چند ثانیه بدون نیاز به بی حسی، با نتایج خوب و پذیرش مناسب بیمار همراه  است. با استفاده از کرایوپن نیازی به بی حسی بیمار، ضدعفونی موضع یا مراقبتهای بعد از عمل نمی  باشد.

 • آموزش لیفتینگ با نخ صورت

  3,939 بازدید

  Dr. Gavin Chan perform آموزش لیفتینگ با نخ صورت گروه آرامیس 09122805180 09211158627 88224837 www.silkpro.ir

 • دستگاه LPG

  6,969 بازدید

  مقایسه دستگاه لیزر دایود و الکساندرایت 0982188335620 Line 115 /116 Cell telegram 00989122805180