ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
522 دنبال‌ کننده
870.9 هزار بازدید ویدیو
32 هزار بازدید 1 سال پیش

ریشه یابی ایرادهای دوخت در انواع سردوزها و سردوز پروانه از زبان آرش نصراللهی https://www.arashnasrollahi.com

سردوز پروانه

188.2 هزار بازدید 5 ماه پیش

روش نخ کردن سردوز پروانه ۳نخ به صورت گام به گام این قسمت قلاب سمت راست یا بالایی

دیگر ویدیوها

8.4 هزار بازدید 2 سال پیش
7.7 هزار بازدید 2 سال پیش
16.2 هزار بازدید 2 سال پیش
15.5 هزار بازدید 2 سال پیش
3.8 هزار بازدید 2 سال پیش
74.5 هزار بازدید 2 سال پیش
45.3 هزار بازدید 2 سال پیش
18.7 هزار بازدید 2 سال پیش
15.3 هزار بازدید 2 سال پیش
9.8 هزار بازدید 2 سال پیش
11.5 هزار بازدید 2 سال پیش
1.8 هزار بازدید 2 سال پیش
2.9 هزار بازدید 2 سال پیش
164.2 هزار بازدید 3 سال پیش
2.8 هزار بازدید 3 سال پیش
23.1 هزار بازدید 3 سال پیش
30.1 هزار بازدید 3 سال پیش
38.6 هزار بازدید 3 سال پیش
188.2 هزار بازدید 3 سال پیش