در حال بارگذاری
 • 6
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 30.8هزار
  بازدید

آرش و آنا کودک شگفت انگیز

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 6
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 30.8هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • آموزش دیکته کلاس دوم و قرآن کلاس دوم با اپلیکیشن کودک شگفت انگیز

  1,476 بازدید

  آموزش دیکته کلاس دوم و قرآن کلاس دوم با اپلیکیشن کودک شگفت انگیز آموزش دیکته کلاس دوم وقرآن کلاس دوم با اپلیکیشن کودک شگفت انگیز آموزش قرآن ابتدایی و آموزش علوم ابتدایی با به روزترین شیوه آموزش در اپلیکیشن کودک شگفت انگیز روش های نوین تدریس درس های ابتدایی در اپلیکیشن کودک شگفت انگیز این اپلیکیشن با به روز ترین و زیر نظر بهترین متخصصین کشور طراحی شده و شما والدین گرامی را در امر یاد گیری کودک دلبندتان در تمامی مقاطع اول ابتدایی ، دوم ابتدایی تا ششم ابتدایی یاری میکند. در کافه بازار : http://yon.ir/arashanaa

 • روش های نوین تدریس دروس اول دبستان تا ششم دبستان در کودک شگفت انگیز

  884 بازدید

  روش های نوین تدریس دروس اول دبستان تا ششم دبستان در کودک شگفت انگیز روش های نوین تدریس درس های ابتدایی در اپلیکیشن کودک شگفت انگیز این اپلیکیشن با به روز ترین و زیر نظر بهترین متخصصین کشور طراحی شده و شما والدین گرامی را در امر یاد گیری کودک دلبندتان در تمامی مقاطع اول ابتدایی ، دوم ابتدایی ، سوم ابتدایی ، چهارم ابتدایی ، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی یاری میکند. لینک دانلود رایگان در کافه بازار : http://yon.ir/arashanaa ادرس سایت : www.arashana.com

 • آموزش دیکته کلاس دوم و روانشناسی کودکان دبستانی با اپلیکیشن کودک شگفت انگیز

  452 بازدید

  آموزش دیکته کلاس دوم و روانشناسی کودکان دبستانی با اپلیکیشن کودک شگفت انگیز آموزش قرآن ابتدایی و آموزش علوم ابتدایی با به روزترین شیوه آموزش در اپلیکیشن کودک شگفت انگیز روش های نوین تدریس درس های ابتدایی در اپلیکیشن کودک شگفت انگیز این اپلیکیشن با به روز ترین و زیر نظر بهترین متخصصین کشور طراحی شده و شما والدین گرامی را در امر یاد گیری کودک دلبندتان در تمامی مقاطع اول ابتدایی ، دوم ابتدایی ، سوم ابتدایی ، چهارم ابتدایی ، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی یاری میکند. لینک دانلود رایگان در کافه بازار : http://yon.i

 • نکات مهمی که باید والدین کودکان مقطع ابتدایی بدانند

  69 بازدید

  هرگز کودکتان مقطع ابتدایی را از مدرسه، درس، معلم یا هم کلاسی هایش نترسانید. از همان ابتدا به کودکتان مقطه دبستان یاد بدهید چگونه دوست پیدا کند یا چه دوستی را انتخاب کند. به کودکتان که در کلاس اول ابتدایی یا دوم ابتدایی و یا سوم ابتدایی ، چهارم ابتدایی ، پنجم ابتدایی و حتی ششم ابتدایی یاد بدهید که از همان ابتدا کودکان باهوش و با ادب را شناسایی کنند و سعی کنند با آنها دوست بشوند. لینک دانلود رایگان در کافه بازار : http://yon.ir/arashanaa ادرس سایت : www.arashana.com

 • آموزش کلیه دروس کلاس اول ابتدایی تا ششم ابتدایی با کودک شگفت انگیز

  3,247 بازدید

  آموزش کلیه دروس کلاس اول ابتدایی تا ششم ابتدایی با کودک شگفت انگیز.روش های نوین تدریس درس های ابتدایی در اپلیکیشن کودک شگفت انگیز این اپلیکیشن با به روز ترین و زیر نظر بهترین متخصصین کشور طراحی شده و شما والدین گرامی را در امر یاد گیری کودک دلبندتان در تمامی مقاطع اول ابتدایی ، دوم ابتدایی ، سوم ابتدایی ، چهارم ابتدایی ، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی یاری میکند. لینک دانلود رایگان در کافه بازار : http://yon.ir/arashanaa ادرس سایت : www.arashana.com

 • آموزش قرآن ابتدایی و آموزش علوم ابتدایی با به روزترین شیوه آموزش

  1,673 بازدید

  آموزش قرآن ابتدایی و آموزش علوم ابتدایی با به روزترین شیوه آموزش در اپلیکیشن کودک شگفت انگیز روش های نوین تدریس درس های ابتدایی در اپلیکیشن کودک شگفت انگیز این اپلیکیشن با به روز ترین و زیر نظر بهترین متخصصین کشور طراحی شده و شما والدین گرامی را در امر یاد گیری کودک دلبندتان در تمامی مقاطع اول ابتدایی ، دوم ابتدایی ، سوم ابتدایی ، چهارم ابتدایی ، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی یاری میکند. لینک دانلود رایگان در کافه بازار : http://yon.ir/arashanaa ادرس سایت : www.arashana.com

 • روش های نوین تدریس دروس اول ابتدایی تا ششم ابتدایی در کودک شگفت انگیز

  798 بازدید

  روش های نوین تدریس دروس اول ابتدایی تا ششم ابتدایی در کودک شگفت انگیز روش های نوین تدریس درس های ابتدایی در اپلیکیشن کودک شگفت انگیز این اپلیکیشن با به روز ترین و زیر نظر بهترین متخصصین کشور طراحی شده و شما والدین گرامی را در امر یاد گیری کودک دلبندتان در تمامی مقاطع اول ابتدایی ، دوم ابتدایی ، سوم ابتدایی ، چهارم ابتدایی ، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی یاری میکند. لینک دانلود رایگان در کافه بازار : http://yon.ir/arashanaa ادرس سایت : www.arashana.com

 • روش های نوین تدریس دروس ابتدایی در اپلیکیشن کودک شگفت انگیز

  1,384 بازدید

  روش های نوین تدریس درس های ابتدایی در اپلیکیشن کودک شگفت انگیز این اپلیکیشن با به روز ترین و زیر نظر بهترین متخصصین کشور طراحی شده و شما والدین گرامی را در امر یاد گیری کودک دلبندتان در تمامی مقاطع اول ابتدایی ، دوم ابتدایی ، سوم ابتدایی ، چهارم ابتدایی ، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی یاری میکند. لینک دانلود رایگان در کافه بازار : http://yon.ir/arashanaa ادرس سایت : www.arashana.com

 • روش های نوین تدریس درس های ابتدایی در اپلیکیشن کودک شگفت انگیز

  967 بازدید

  روش های نوین تدریس درس های ابتدایی در اپلیکیشن کودک شگفت انگیز این اپلیکیشن با به روز ترین و زیر نظر بهترین متخصصین کشور طراحی شده و شما والدین گرامی را در امر یاد گیری کودک دلبندتان در تمامی مقاطع اول ابتدایی ، دوم ابتدایی ، سوم ابتدایی ، چهارم ابتدایی ، پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی یاری میکند. لینک دانلود رایگان در کافه بازار : http://yon.ir/arashanaa ادرس سایت : www.arashana.com

 • کودک شگفت انگیز بهترین و معتبر ترین اپلیکیشن آموزشی کودکان

  247 بازدید

  اپلیکیشن کودک شگفت انگیز در درس هایی مثل فارسی اول ابتدایی تا ششم ابتدایی و نگارش اول ابتدایی تا ششم ابتدایی و قرآن اول ابتدایی تا ششم ابتدایی و ریاضی اول ابتدایی تا ششم ابتدایی و ریاضی اول ابتدایی تا ششم ابتدایی به شما والدین گرامی در آموزش دادن کودکانتان کمک می کند. لینک دانلود رایگان در کافه بازار : http://yon.ir/arashanaa

 • اپلیکیشن کودک شگفت انگیز بهترین ابزار آموزشی ابتدایی ها

  369 بازدید

  اپلیکیشن کودک شگفت انگیز در درس هایی مثل فارسی اول ابتدایی تا ششم ابتدایی و نگارش اول ابتدایی تا ششم ابتدایی و قرآن اول ابتدایی تا ششم ابتدایی و ریاضی اول ابتدایی تا ششم ابتدایی و ریاضی اول ابتدایی تا ششم ابتدایی به شما والدین گرامی در آموزش دادن کودکانتان کمک می کند. لینک دانلود رایگان در کافه بازار : http://yon.ir/arashanaa

 • کودک شگفت انگیز به روزترین و بهترین اپلیکیشن آموزشی

  184 بازدید

  اپلیکیشن کودک شگفت انگیز برای مقاطع اول ابتدایی تا ششم ابتدایی طراحی شده است که در آن از به روز ترین متد آموزشی برای کودکان استفاده شده است که والدین بدون نیاز به معلم، خود میتوانند به کودکانشان آموزش دهند.لینک دانلود رایگان در کافه بازار : http://yon.ir/arashanaa جذابیت های دیداری و متحرک کمک می کند تا کودک با توجه به خاستگاه سنی خود، مطالب مختلف علمی را در یک فضای تعاملی و کودکانه بیاموزد.

 • تیزر جدید کودک شگفت انگیز

  343 بازدید

  تیزر جدید اپلیکیشن کودک شگفت انگیز کودک شگفت انگیز تنها یک اپلیکیشن نیست.آموزش کلاس اول ابتدایی تا ششم ابتدایی را در خود گنجانده است. اپلیکیشن کودک شگفت انگیز لینک دانلود رایگان در کافه بازار : http://yon.ir/arashanaa جذابیت های دیداری و متحرک کمک می کند تا کودک با توجه به خاستگاه سنی خود، مطالب مختلف علمی را در یک فضای تعاملی و کودکانه بیاموزد.

 • اپلیکیشن کودک شگفت انگیز

  374 بازدید

  اپلیکیشن کودک شگفت انگیز تنها اپلیکیشن آموزشی کودکان در سنین اول تا پنجم ابتدایی می باشد که با بهره گیری از به روزترین مطالب و متد آموزشی سعی بر آن دارد که بهترین تاثیر را در یادگیری کودکان شما بگذارد. لینک دانلود رایگان :http://yon.ir/arashanaa لینک سایت :https://www.arashana.com/

 • نمونه محتوای انیمیشن علوم اول ابتدایی کودک شگفت انگیز

  460 بازدید

  نمونه انیمیشن علوم اول ابتدایی کودک شگفت انگیز ( آرش و آنا ) که با بهره گیری از آموزش های به روز جهت یادگیری کودکان دلبندتان آماده سازی شده است. اپلیکیشن کودک شگفت انگیز لینک دانلود رایگان در کافه بازار : http://yon.ir/arashanaa جذابیت های دیداری و متحرک کمک می کند تا کودک با توجه به خاستگاه سنی خود، مطالب مختلف علمی را در یک فضای تعاملی و کودکانه بیاموزد.

 • نمونه علوم اول ابتدایی کودک شگفت انگیز ( آرش و آنا )

  704 بازدید

  نمونه انیمیشن علوم اول ابتدایی کودک شگفت انگیز ( آرش و آنا ) که با بهره گیری از آموزش های به روز جهت یادگیری کودکان دلبندتان آماده سازی شده است. اپلیکیشن کودک شگفت انگیز لینک دانلود رایگان در کافه بازار : http://yon.ir/arashanaa جذابیت های دیداری و متحرک کمک می کند تا کودک با توجه به خاستگاه سنی خود، مطالب مختلف علمی را در یک فضای تعاملی و کودکانه بیاموزد.

 • 0:5

  همکاری جدید شرکت همراهان با رایتل( به زودی)

  85 بازدید

  همکاری جدید شرکت همراهان آتیه پاسارگاد برای گسترش اپلیکیشن کودک شگفت انگیز ( آرش و انا ) با شرکت رایتل اپلیکیشن کودک شگفت انگیز لینک دانلود رایگان در کافه بازار : https://shorturl.at/uKN45 جذابیت های دیداری و متحرک کمک می کند تا کودک با توجه به خاستگاه سنی خود، مطالب مختلف علمی را در یک فضای تعاملی و کودکانه بیاموزد.

 • قرآن اول ابتدایی کودک شگفت انگیز ( آرش و آنا )

  1,911 بازدید

  نمونه انیمیشن قرآن اول ابتدایی کودک شگفت انگیز ( آرش و آنا ) که با بهره گیری از آموزش های به روز جهت یادگیری کودکان دلبندتان آماده سازی شده است. اپلیکیشن کودک شگفت انگیز لینک دانلود رایگان در کافه بازار : https://shorturl.at/uKN45 جذابیت های دیداری و متحرک کمک می کند تا کودک با توجه به خاستگاه سنی خود، مطالب مختلف علمی را در یک فضای تعاملی و کودکانه بیاموزد.

 • نمونه ریاضی اول ابتدایی کودک شگفت انگیز ( آرش و آنا )

  5,528 بازدید

  نمونه انیمیشن ریاضی اول ابتدایی کودک شگفت انگیز ( آرش و آنا ) که با بهره گیری از آموزش های به روز جهت یادگیری کودکان دلبندتان آماده سازی شده است. اپلیکیشن کودک شگفت انگیز لینک دانلود رایگان در کافه بازار : http://yon.ir/arashanaa جذابیت های دیداری و متحرک کمک می کند تا کودک با توجه به خاستگاه سنی خود، مطالب مختلف علمی را در یک فضای تعاملی و کودکانه بیاموزد.

 • ریاضی اول ابتدایی کودک شگفت انگیز ( آرش و آنا )

  964 بازدید

  اپلیکیشن کودک شگفت انگیز نمونه آموزش ریاضی اول ابتدایی در اپلیکیشن کودک شگفت انگیز لینک دانلود رایگان در کافه بازار : https://shorturl.at/uKN45 با بکارگیری انیمیشن های آموزشی کودک از لحاظ ذهنی کاملا درگیر موضوع یادگیری می شود و انتقال مفاهیم برای کودک آسان تر می شود و جذابیت های دیداری و متحرک کمک می کند تا کودک با توجه به خاستگاه سنی خود، مطالب مختلف علمی را در یک فضای تعاملی و کودکانه بیاموزد.

 • نمونه محتوی انیمیشن فارسی اول ابتدایی کودک شگفت انگیز

  683 بازدید

  اپلیکیشن کودک شگفت انگیز نمونه آموزش نگارش فارسی در اپلیکیشن کودک شگفت انگیز لینک دانلود رایگان در کافه بازار : https://shorturl.at/uKN45 با بکارگیری انیمیشن های آموزشی کودک از لحاظ ذهنی کاملا درگیر موضوع یادگیری می شود و انتقال مفاهیم برای کودک آسان تر می شود و جذابیت های دیداری و متحرک کمک می کند تا کودک با توجه به خاستگاه سنی خود، مطالب مختلف علمی را در یک فضای تعاملی و کودکانه بیاموزد.

 • نمونه محتوی انیمیشن آموزش فارسی -نگارش کودک شگفت انگیز

  764 بازدید

  اپلیکیشن کودک شگفت انگیز نمونه آموزش نگارش فارسی در اپلیکیشن کودک شگفت انگیز لینک دانلود رایگان در کافه بازار : https://shorturl.at/uKN45 استفاده از تکنیک انتقال مفاهیم به وسیله ی انیمیشن کمک می کند تا کودک از لحاظ ذهنی کاملا درگیر موضوع یادگیری باشد. جذابیت های دیداری و متحرک کمک می کند تا کودک با توجه به خاستگاه سنی خود، مطالب مختلف علمی را در یک فضای تعاملی و کودکانه بیاموزد.

 • نمونه محتوی انیمیشن ریاضی اول ابتدایی کودک شگفت انگیز

  4,209 بازدید

  اپلیکیشن کودک شگفت انگیز نمونه آموزش نگارش فارسی در اپلیکیشن کودک شگفت انگیز لینک دانلود رایگان در کافه بازار : https://shorturl.at/uKN45 استفاده از تکنیک انتقال مفاهیم به وسیله ی انیمیشن کمک می کند تا کودک از لحاظ ذهنی کاملا درگیر موضوع یادگیری باشد. جذابیت های دیداری و متحرک کمک می کند تا کودک با توجه به خاستگاه سنی خود، مطالب مختلف علمی را در یک فضای تعاملی و کودکانه بیاموزد.

 • نمونه محتوی انیمیشن آموزش فارسی -نگارش کودک شگفت انگیز

  778 بازدید

  اپلیکیشن کودک شگفت انگیز نمونه آموزش نگارش فارسی در اپلیکیشن کودک شگفت انگیز لینک دانلود رایگان در کافه بازار : https://shorturl.at/uKN45 استفاده از تکنیک انتقال مفاهیم به وسیله ی انیمیشن کمک می کند تا کودک از لحاظ ذهنی کاملا درگیر موضوع یادگیری باشد. جذابیت های دیداری و متحرک کمک می کند تا کودک با توجه به خاستگاه سنی خود، مطالب مختلف علمی را در یک فضای تعاملی و کودکانه بیاموزد.

 • نمونه محتوای انیمیشن ریاضی اول ابتدایی کودک شگفت انگیز

  1,677 بازدید

  آرش و آنا شخصیت های کارتونی اپلیکیشن کودک شگفت انگیز هستند که با داستانهای جذاب ضمن انتقال محتوی درسی بر اساس متد آموزش و پرورش علاقه مندی و انگیزه به درس خواندن و یادگیری را در کودکان شما برمی انگیزند لینک دانلود رایگان در کافه بازار : https://shorturl.at/uKN45 لینک پشتیبانی کودک شگفت انگیز : https://www.arashana.com ویژه ایرانسلی ها : ارسال 1 به 738636