40 دنبال‌ کننده
421.4 هزار بازدید ویدیو

سهره دهن کرمونی ارسنجون

10.9 هزار بازدید 4 سال پیش

دورگ شطرنجی

دیگر ویدیوها

سهره دهن کرمونی ارسنجون

10.9 هزار بازدید 4 سال پیش

سهره چهارگل کمیاب دهن قشنگ شیراز

26.5 هزار بازدید 4 سال پیش

سهره دهن قشنگ شیراز 2

16.5 هزار بازدید 4 سال پیش

سهره دهن قشنگ شیراز 1

19.3 هزار بازدید 4 سال پیش

Mitsubishi ASX 2016 1

2 هزار بازدید 4 سال پیش

Mitsubishi ASX 2016

1.3 هزار بازدید 4 سال پیش

تیتراژ برنامه محبوب سمت خدا

33.1 هزار بازدید 7 سال پیش

قفس بزرگ سهره

11.9 هزار بازدید 5 سال پیش

سالن پرورش سهره

6.4 هزار بازدید 5 سال پیش

سهره جفتی خودم

13 هزار بازدید 5 سال پیش

چند جفت سهره در قفس بزرگ 2

6.8 هزار بازدید 6 سال پیش

خوردن فلفل دلمه توسط سهره

4.3 هزار بازدید 6 سال پیش

لانه سهره در درخت سرو

12.6 هزار بازدید 6 سال پیش

چند جفت سهره در یک قفس بزرگ

10.1 هزار بازدید 6 سال پیش

غذا دادن سهره به جفتش

3.8 هزار بازدید 6 سال پیش

سهره جفت در قفس بزرگ

4.1 هزار بازدید 6 سال پیش

اتاق پرورش سهره

5.5 هزار بازدید 6 سال پیش

سهره در خانه روی درخت تزیینی

4.8 هزار بازدید 7 سال پیش

آشیانه سازی سهره در محیط زیبا

2.9 هزار بازدید 7 سال پیش

آواز بسیار زیبای سهره

76.9 هزار بازدید 7 سال پیش

لانه سازی سهره ماده

13.3 هزار بازدید 7 سال پیش

جفت خوردن گنجیشک و قناری

32.8 هزار بازدید 7 سال پیش

کاسکو قرمز

3.6 هزار بازدید 7 سال پیش

سهره سفید چهار گل

14.2 هزار بازدید 7 سال پیش

سهره جفتی خودم

2.2 هزار بازدید 7 سال پیش

یک جفت سهره با جوجه

4.7 هزار بازدید 7 سال پیش

جفتهای سهره در محیط باز و زیبا

4.9 هزار بازدید 7 سال پیش

جفت گیری سهره خانگی

19.6 هزار بازدید 7 سال پیش

فیلم جدید سهره مست شیراز

15.6 هزار بازدید 7 سال پیش

مست گیری سهره سفید

5.8 هزار بازدید 8 سال پیش

غذا دادن به جوجه سهره با دست ...

8.8 هزار بازدید 8 سال پیش

یک جفت سهره با جوجه

6.1 هزار بازدید 8 سال پیش

سهره دو رگ زاغ

5.2 هزار بازدید 8 سال پیش

سهره آواز خوان شیراز

19.5 هزار بازدید 8 سال پیش

سهره شیراز

4.7 هزار بازدید 8 سال پیش
نمایش بیشتر