پخش شبکه جهانی اربعین

0 | 0 بازدید کل
شبکه چندرسانه ای اربعین رسانه ای مستقل و بدون وابستگی است که هزینه های آن از طریق وظیفه شناسی عمومی به شکل نذورات ، هدایا ، موقوفات ، وجوهات شرعی و … تامین می شود. شبکه چندرسانه ای اربعین با استفاده از بسترهای فراگیر رسانه ای مانند ماهواره ، شبکه های اجتماعی ، اپلیکیشن های خدماتی و غیره در تمامی ایام سال فعالیت می کند. *************** اهداف شبکه چند رسانه ای اربعین شبکه جهانی اربعین با هدف والای تعظیم و بزرگداشت زیارت اربعین حسینی و انعکاس اقتدار شیعه به جهان فعالیت می کند. اما همسو با این هدف مق

arbaeintv
arbaeintv 23 دنبال‌کننده
وب سایت

شبکه چندرسانه ای اربعین رسانه ای مستقل و بدون وابستگی است که هزینه های آن از طریق وظیفه شناسی عمومی به شکل نذورات ، هدایا ، موقوفات ، وجوهات شرعی و … تامین می شود. شبکه چندرسانه ای اربعین با استفاده از بسترهای فراگیر رسانه ای مانند ماهواره ، شبکه های اجتماعی ، اپلیکیشن های خدماتی و غیره در تمامی ایام سال فعالیت می کند. *************** اهداف شبکه چند رسانه ای اربعین شبکه جهانی اربعین با هدف والای تعظیم و بزرگداشت زیارت اربعین حسینی و انعکاس اقتدار شیعه به جهان فعالیت می کند. اما همسو با این هدف مق