129 دنبال‌ کننده
197.5 هزار بازدید ویدیو
88 بازدید 1 سال پیش

این ویدیو مربوط به پروژه طراحی دفتر کار معماری است. این دفتر کار متعلق به حامد حسینی است و در منطقه اندرزگو واقع شده است. با خط معمار همراه باشید.

دیگر ویدیوها

2.4 هزار بازدید 2 سال پیش
353 بازدید 3 سال پیش
448 بازدید 3 سال پیش
601 بازدید 3 سال پیش
529 بازدید 3 سال پیش
500 بازدید 3 سال پیش
18.9 هزار بازدید 3 سال پیش
1.7 هزار بازدید 3 سال پیش
45.8 هزار بازدید 4 سال پیش
7.8 هزار بازدید 5 سال پیش
4.9 هزار بازدید 5 سال پیش
2.5 هزار بازدید 5 سال پیش
3.7 هزار بازدید 6 سال پیش
1.7 هزار بازدید 5 سال پیش
1.5 هزار بازدید 5 سال پیش
3.8 هزار بازدید 6 سال پیش
1.3 هزار بازدید 5 سال پیش
3.8 هزار بازدید 6 سال پیش
998 بازدید 5 سال پیش
3.5 هزار بازدید 6 سال پیش
1.6 هزار بازدید 5 سال پیش
4 هزار بازدید 6 سال پیش
1.9 هزار بازدید 5 سال پیش
5.2 هزار بازدید 6 سال پیش
1.2 هزار بازدید 5 سال پیش
4.7 هزار بازدید 6 سال پیش
1.5 هزار بازدید 5 سال پیش
867 بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر