53 دنبال‌ کننده
155.5 هزار بازدید ویدیو

ابراهیم مهراور

1.7 هزار بازدید ۷ سال پیش

جنگ حضرت ابوالفضل با مارد(شبیه خوانی علمدار كربلا اردبیل)

دیگر ویدیوها

ابراهیم مهراور

1.7 هزار بازدید ۷ سال پیش

طلبه شهید میر عزیز هاشمی

425 بازدید ۵ سال پیش

شهید شاپور برزگر

706 بازدید ۵ سال پیش

شهید یوسفعلی فخیمی

474 بازدید ۵ سال پیش

شهید سید جعفر خراسانی

402 بازدید ۵ سال پیش

آیت الله عبدالرحیم جعفری

834 بازدید ۵ سال پیش

روحانی شهید محمد رجبی

335 بازدید ۵ سال پیش

طلبه شهید طهماسب اسدی

506 بازدید ۵ سال پیش

طلبه شهید عادل دهقانی

394 بازدید ۵ سال پیش

ورنی

10.5 هزار بازدید ۵ سال پیش

خلبان شهید غفور جدی

6.6 هزار بازدید ۵ سال پیش

شال بافی

1.7 هزار بازدید ۵ سال پیش

بورک آپاردی ( کلاه بران )

355 بازدید ۵ سال پیش

شهید عمران پستی

666 بازدید ۵ سال پیش

چیلینگ آغاج

1.1 هزار بازدید ۵ سال پیش

رفیق ، تو را کی برد؟

215 بازدید ۵ سال پیش

شهید سید منصور لطیفی

985 بازدید ۵ سال پیش

یک قل دو قل

4.1 هزار بازدید ۵ سال پیش

آی ننه قورتدی قورتدی

2.7 هزار بازدید ۵ سال پیش

شهرستان گیوی - کوثر

2.3 هزار بازدید ۵ سال پیش

جاجیم

552 بازدید ۵ سال پیش

استاد شاهی

1.7 هزار بازدید ۵ سال پیش

دکتر حسن احمدی گیوی

526 بازدید ۵ سال پیش

شهید محمدرضا رحیمی

282 بازدید ۵ سال پیش

شهید میرعلی یوسفی سادات

535 بازدید ۵ سال پیش

شهید رحیم واحدی

351 بازدید ۵ سال پیش

شهیدخدمتعلی رجبی

528 بازدید ۵ سال پیش

نذر و انقلاب

184 بازدید ۵ سال پیش

آش دوغ اردبیل

3.1 هزار بازدید ۵ سال پیش

آیت الله مقدس اردبیلی

2.7 هزار بازدید ۵ سال پیش

نگین اردبیل

431 بازدید ۵ سال پیش
نمایش بیشتر