117 دنبال‌ کننده
1.5 میلیون بازدید ویدیو
3.9 هزار بازدید 3 سال پیش

درسی که مرد سال به آمریکا آموخت

تفویض امر الی الله

1.2 هزار بازدید 3 سال پیش

افوض امری الی الله به چه معنی هست ؟ توکل علی الله یعنی چه ؟ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// قضاء و قدر الهی چیست ؟ آخرین حرف امام حسین ع چه بود ؟

دیگر ویدیوها

8.9 هزار بازدید 3 سال پیش
17.4 هزار بازدید 3 سال پیش
6.3 هزار بازدید 3 سال پیش
4.3 هزار بازدید 3 سال پیش
4.8 هزار بازدید 3 سال پیش
4.5 هزار بازدید 3 سال پیش
5.5 هزار بازدید 3 سال پیش
16.2 هزار بازدید 3 سال پیش
428 بازدید 3 سال پیش
1 هزار بازدید 3 سال پیش
114 بازدید 3 سال پیش
144 بازدید 3 سال پیش
49 بازدید 3 سال پیش
59 بازدید 3 سال پیش
101 بازدید 3 سال پیش
304 بازدید 3 سال پیش
120 بازدید 3 سال پیش
1.1 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر