177 بازدید 1 سال پیش

رونمایی از دستگاه CNC آموزشگاه فنی حرفه ای رباتیک آریانا ویژه تدریس در دوره های تخصصی مکانیک ربات، لیگ جهانی طراحی ماشین های مسابقه سرعت