در حال بارگذاری
 • 51
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 54.9هزار
  بازدید

رهاورد سازان آریان

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 51
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 54.9هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • هوش هیجانی

  641 بازدید

 • مدیریت زمان

  567 بازدید

 • گزارش نویسی

  647 بازدید

 • تفکر استراتژیک

  887 بازدید

  در این دوره توسط اساتید مجرب و محتوایی کاملا پویا با مفاهیم زیر آشنا خواهید شد: تعاریف، الگوهای شکل گیری تفکر استراتژیک، تفاوت برنامه ریزی استراتژیک با تفکر استراتژیک، تفاوت برنامه ریزی استراتژیک با تفکر استراتژیک، الگوی پورتر، مکاتب مدیریت استراتژیک، چالش ها و موانع تفکر استراتژیک

 • پژوهش های سازمانی

  266 بازدید

  در این دوره فراگیران با مفاهیم زیر آشنا می شوند: پژوهش علمی، قلمرو مساله پژوهش در سازمان، ادبیات پژوهش، تدوین تئوری، مشاهده در پژوهش، تحقیق در پژوهش.

 • اصول و مفاهیم سازماندهی

  648 بازدید

  در این دوره فراگیران با مفاهیم زیر به طور کامل آشنا می شوند: تعاریف و مفاهیم، انواع ارتباطات سازمانی.

 • کارآفرینی سازمانی

  267 بازدید

  در این دوره فراگیران با مفهوم و انواع کارآفرینی ( فردی وسازمانی) و تفاوت آنها به طور کامل آشنا می شوند.

 • برنامه ریزی استراتژیک

  1,176 بازدید

  در این دوره با محتوایی کاملا پویا با مفاهیم زیر آشنا خواهید شد: تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی، آشنایی با گام های مدیریت استراتژی، سطوح برنامه ریزی استراتژیک، ابزارهای مرتبط با استراتژی.

 • تمرکز بر وظایف

  184 بازدید

  اساتید مجرب در این دوره به مفاهیم زیر می پردازند: تعاریف و مفاهیم، برنامه ریزی استرتژیک، برنامه ریزی عملیاتی، تکنیک های برنامه ریزی عملیاتی، افتراق برنامه ریزی عملیاتی و استرتژیک.

 • مشتری مداری

  687 بازدید

  با مشتری خود چگونه برخورد می کنید؟ با اساتید مچرب در مدرسه کسب و کار آریان همراه شوید. www.ArianBS.com

 • مدیریت منابع انسانی

  2,294 بازدید

  فراگیران در این دوره با مفاهیم زیر با محتوایی پویا آشنا می شوند: مدیریت منابع انسانی در دو نگاه، فرایند جذب و تامین، آموزش و توسعه منابع انسانی، حقوق و دستمزد، ارزشیابی شابستگی کارکنان و... .

 • نظام آراستگی محیط کاری

  1,377 بازدید

  تنها با آموزش و اقدامات فرهنگی و آشناساختن همه افراد یك سازمان با واقعیت ها و ایجاد ارتباط صمیمی بین كاركنان می توان بر عادات ناپسند و رفتارهای نامناسب آنان غلبه نمود.اكثر قریب به اتفاق كاركنان هر سازمان.... .

 • مدیریت دانش

  944 بازدید

  در این درس کارشناسان با اهداف، ضرورت ها و عناصر مدیریت دانش سازمانی و کاربردها و راهکارهای استقرار آن با ارائه نمونه ها و تجارب ارزنده آشنا می شوند.

 • مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

  1,471 بازدید

  در مدرسه کسب و کار آریان مدیران و کارشناسان ارشد مالی و غیر مالی سازمانها و شرکتها با اطلاعات مالی در بخش های حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و بهای تمام شده و حسابرسی آشنا می شوند. www.ArianBS.com

 • تجزیه تحلیل داده ها و فنون آماری

  238 بازدید

  در این درس با استاندارد ISO 10017 و فنون آماری نیز آشنا می شوید. مدرسه کسب و کار آریان www.ArainBS.com

 • هوش هیجانی

  511 بازدید

  ارائه مطالب علمی درباره هیجانات و هوش هیجانی به عنوان مکانیزم کنترلی آن، با انجام فعالیت هایی افراد در زمینه شناخت هرچه بهتر هوش هیجانی و طرق ارتقای آن در مدرسه کسب و کار آریان. www.ArianBS.com

 • مبانی خط مشی گذاری

  691 بازدید

  در ظاهر برخی صرفاً «لحظه تصمیم گیری» را تصمیمگیری می دانند اما در واقع تصمیم گیری فرآیندی طولانی و پیچیده است، فرآیندی كه... . مدرسه کسب و کار آریان www.ArianBS.com

 • ارزیابی عملکرد سازمان

  976 بازدید

  به بیان ساده می توان هدف ارزیابی عملکرد در اقدام برای بهبود فرایندهای سازمان جهت دسترسی به اهداف کلان تعبیر کرد، چرا که با ارزیابی عملکرد نقاط ضعف و قوت فعالیتها در سازمان... . مدرسه کسب و کار آریان. www.ArianBS.com

 • مدیریت تغییر و تحول

  1,554 بازدید

  تغییر وتحول سازمان عبارت است از یک فرایند برنامه ریزی شده شامل تغییر فرهنگ سازمانی به سوی فرهنگی که در آن.... . یادگیری آسان در مدرسه کسب و کار آریان www.ArianBs.com

 • نظارت و کنترل در امور اداری

  745 بازدید

  در مدرسه کسب و کار آریان با اساتید برجسته همراه شوید. www.ArianBS.com

 • آشنایی با امور پیمان ها و قراردادهای خاص

  263 بازدید

  با پیشرفت جوامع بشری در تمام حوزه ها ، علم حقوق نیز دایره وسیع تری پیدا کرده و درصدد برطرف نمودن نیازهای جوامع می باشد. ارتباط افراد ، معامله ، مبادله ها و موارد نظیر اینها، انسان را به نوشتن وادار می کند نوشته ای که.... . محتوای با کیفیت،اساتید برجسته و.... در مدرسه کسب و کار آریان. www.ArianBs.com

 • اصول مبانی مدیریت

  1,044 بازدید

  هر مدیری برای اجرای هر یك از وظایف خود برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت همواره با مواردی مواجه می شود كه نیاز به اخذ تصمیم دارد. همۀ تصمیمهای مدیران برای سازمان دارای اهمیت یكسان نیست. بعضی تصمیمها.... . در مدرسه کسب و کار آریان با اساتید برجسته کشور همراه شوید. www.ArianBS.com

 • ظرفیت سازی برای کوچک سازی

  157 بازدید

  امروزه بسیاری از سازمانهای دولتی و حتی خصوصی با مشكل تورم نیروی انسانی مواجهند. تورم نیروی انسانی معمولاً ناشی از.... . یادگیری در هر کجا و در هر زمان با مدرسه کسب و کار آریان. www.ArianBs.com

 • مدیریت خصوصی سازی

  77 بازدید

  در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری در بخش دولتی دگرگونی ایجاد شده است. این دگرگونیها به خودی خود نبوده است، بلكه در پاسخ به الزامات متعدد و وابسته به هم مانند.... . یادگیری در هر زمان و در هر کجا با مدرسه کسب و کار آریان. www.ArianBS.com

 • مدیریت برون سپاری

  289 بازدید

  به منظور فراهم كردن امكان پاسخ گویی كارآ، توأم با سطح خدمات مطلوب به مشتریان و توانمندشدن بنگاهها در واكنش به تقاضاهای متنوع امروزی، استراتژی برون سپاری به عنوان ابزاری كارآمد .... . آموزش در هر زمان و در هر کجا با مدرسه کسب و کار آریان

 • مدیریت کیفیت و فرآیندهای سازمانی

  710 بازدید

  مدیریت کیفیت و فرآیندهای سازمانی چیست؟ با مدرسه کسب و کار آریان و اساتید برجسته در هرزمان و در هر کجا همراه شوید. www.ArianBS.com