71 دنبال‌ کننده
77.5 هزار بازدید ویدیو

هوش هیجانی

946 بازدید 2 سال پیش

دیگر ویدیوها

هوش هیجانی

946 بازدید 2 سال پیش

مدیریت زمان

886 بازدید 2 سال پیش

گزارش نویسی

1.5 هزار بازدید 2 سال پیش

اصول و فنون مذاکره

839 بازدید 2 سال پیش

آرستگی محیط کار

380 بازدید 2 سال پیش

تفکر استراتژیک

1 هزار بازدید 4 سال پیش

پژوهش های سازمانی

285 بازدید 4 سال پیش

اصول و مفاهیم سازماندهی

950 بازدید 4 سال پیش

کارآفرینی سازمانی

423 بازدید 4 سال پیش

برنامه ریزی استراتژیک

1.7 هزار بازدید 4 سال پیش

تمرکز بر وظایف

238 بازدید 4 سال پیش

مشتری مداری

860 بازدید 5 سال پیش

مدیریت منابع انسانی

2.7 هزار بازدید 5 سال پیش

نظام آراستگی محیط کاری

2.3 هزار بازدید 5 سال پیش

مدیریت دانش

1.4 هزار بازدید 5 سال پیش

هوش هیجانی

806 بازدید 5 سال پیش

مبانی خط مشی گذاری

1.1 هزار بازدید 5 سال پیش

ارزیابی عملکرد سازمان

1.4 هزار بازدید 5 سال پیش

مدیریت تغییر و تحول

2.2 هزار بازدید 5 سال پیش

نظارت و کنترل در امور اداری

1.4 هزار بازدید 5 سال پیش

اصول مبانی مدیریت

1.3 هزار بازدید 5 سال پیش

مدیریت خصوصی سازی

136 بازدید 5 سال پیش

مدیریت برون سپاری

536 بازدید 5 سال پیش

بهسازی سازمانی

418 بازدید 5 سال پیش

پویایی سازمانی و فردی (بهروی)

1.4 هزار بازدید 5 سال پیش

تجزیه و تحلیل مشاغل

739 بازدید 5 سال پیش

محیط زیست و دولت سبز

402 بازدید 5 سال پیش

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

1.5 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر