56 دنبال‌ کننده
67.7 هزار بازدید ویدیو

هوش هیجانی

899 نمایش ۱ سال پیش

دیگر ویدیوها

هوش هیجانی

899 نمایش ۱ سال پیش

مدیریت زمان

801 نمایش ۱ سال پیش

گزارش نویسی

1.1 هزار نمایش ۱ سال پیش

اصول و فنون مذاکره

748 نمایش ۱ سال پیش

آرستگی محیط کار

301 نمایش ۱ سال پیش

تفکر استراتژیک

955 نمایش ۴ سال پیش

پژوهش های سازمانی

278 نمایش ۴ سال پیش

اصول و مفاهیم سازماندهی

802 نمایش ۴ سال پیش

کارآفرینی سازمانی

353 نمایش ۴ سال پیش

برنامه ریزی استراتژیک

1.5 هزار نمایش ۴ سال پیش

تمرکز بر وظایف

218 نمایش ۴ سال پیش

مشتری مداری

799 نمایش ۴ سال پیش

مدیریت منابع انسانی

2.5 هزار نمایش ۴ سال پیش

نظام آراستگی محیط کاری

1.9 هزار نمایش ۴ سال پیش

مدیریت دانش

1.2 هزار نمایش ۴ سال پیش

هوش هیجانی

714 نمایش ۴ سال پیش

مبانی خط مشی گذاری

874 نمایش ۴ سال پیش

ارزیابی عملکرد سازمان

1.2 هزار نمایش ۴ سال پیش

مدیریت تغییر و تحول

1.9 هزار نمایش ۴ سال پیش

نظارت و کنترل در امور اداری

1.1 هزار نمایش ۴ سال پیش

اصول مبانی مدیریت

1.2 هزار نمایش ۴ سال پیش

مدیریت خصوصی سازی

118 نمایش ۴ سال پیش

مدیریت برون سپاری

390 نمایش ۴ سال پیش

بهسازی سازمانی

391 نمایش ۴ سال پیش

پویایی سازمانی و فردی (بهروی)

1.1 هزار نمایش ۴ سال پیش

تجزیه و تحلیل مشاغل

608 نمایش ۴ سال پیش

محیط زیست و دولت سبز

355 نمایش ۴ سال پیش
نمایش بیشتر