0 دنبال‌ کننده
73 بازدید ویدیو
4 بازدید 1 ماه پیش

کیفیت آب جمع شده در پشت سدها مرتباً باید اندازه گیری و گزارش شود. یکی از فعالیتهای معمول آزمایشگاه آرین فن آزما، اعزام تیم نمونه بردار و پایش پارامترهای کیفی آب دریاچه پشت سدها می باشد. پس از نمونه برداری دریاچه سد، برخی پارامترها در محل اندازه گیری میشوند اما برای اندازه گیری بیشتر آنها، لازم است نمونه به آزمایشگاه ارسال شود.