ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
22 دنبال‌ کننده
6.9 هزار بازدید ویدیو
8 بازدید 3 ماه پیش

️ قانون 5 ثانیه می تواند در هر لحظه از زندگی روزمره و در مواجهه با دشواری، عدم قطعیت و ترس موثر واقع شود. ️ این قانون ممکن است در بهبود وضعیت سلامت، افزایش بهره وری و مقابله با تاخیرکاری کمک کند. رابینز به شجاع شدن و بیرون رفتن از منطقه راحتی کمک می کند و از همه مهم تر، او توضیح می دهد که کنترل و تغییر ایجاد کردن آسان است!

آخرین ویدیوها

کنکور

164 بازدید 2 سال پیش

خدمات ما:

دیگر ویدیوها

8 بازدید 3 ماه پیش
68 بازدید 3 ماه پیش
11 بازدید 3 ماه پیش
15 بازدید 4 ماه پیش
20 بازدید 4 ماه پیش
2 بازدید 4 ماه پیش
9 بازدید 5 ماه پیش
25 بازدید 5 ماه پیش
18 بازدید 5 ماه پیش
16 بازدید 5 ماه پیش
13 بازدید 5 ماه پیش
14 بازدید 5 ماه پیش
6 بازدید 5 ماه پیش
22 بازدید 5 ماه پیش
42 بازدید 5 ماه پیش
9 بازدید 5 ماه پیش
18 بازدید 6 ماه پیش
14 بازدید 6 ماه پیش
75 بازدید 1 سال پیش
27 بازدید 1 سال پیش
20 بازدید 1 سال پیش
142 بازدید 2 سال پیش
495 بازدید 2 سال پیش
3.5 هزار بازدید 4 سال پیش
252 بازدید 4 سال پیش
614 بازدید 4 سال پیش
360 بازدید 4 سال پیش
445 بازدید 4 سال پیش