131 دنبال‌ کننده
441.3 هزار بازدید ویدیو
498 بازدید 1 سال پیش

آموزشی بسیار مقدماتی و ساده برای درست کرده گلسر نمدی

دیگر ویدیوها

27 هزار بازدید 4 سال پیش
69.5 هزار بازدید 4 سال پیش
11.5 هزار بازدید 4 سال پیش
21.6 هزار بازدید 4 سال پیش
27.6 هزار بازدید 4 سال پیش
37 هزار بازدید 4 سال پیش
3.8 هزار بازدید 4 سال پیش
28 هزار بازدید 4 سال پیش
28 هزار بازدید 4 سال پیش
8.7 هزار بازدید 4 سال پیش
29.7 هزار بازدید 4 سال پیش
20 هزار بازدید 4 سال پیش
4.4 هزار بازدید 4 سال پیش
7.3 هزار بازدید 4 سال پیش
10.4 هزار بازدید 4 سال پیش
13.7 هزار بازدید 4 سال پیش
1.6 هزار بازدید 4 سال پیش
12.9 هزار بازدید 4 سال پیش
18.7 هزار بازدید 4 سال پیش
8.4 هزار بازدید 4 سال پیش
14.8 هزار بازدید 4 سال پیش
7.3 هزار بازدید 4 سال پیش
5.5 هزار بازدید 4 سال پیش
10.2 هزار بازدید 5 سال پیش