در حال بارگذاری
 • 16
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 19.3هزار
  بازدید

موسسه آموزش عالی آرمان

موسسه آموزش عالی آرمان مأموریت خود را گسترش و ارتقای خدمات آموزشی، تولید و انتشار كتب، نشریات، ارائه محصولات و خدمات مبتنی بر چهار حوزه مدیریت، معماری، عکاسی و فن آوری اطلاعات. و ارائه آموزشهای مرتبط با نیاز بازار کار...

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

موسسه آموزش عالی آرمان مأموریت خود را گسترش و ارتقای خدمات آموزشی، تولید و انتشار كتب، نشریات، ارائه محصولات و خدمات مبتنی بر چهار حوزه مدیریت، معماری، عکاسی و فن آوری اطلاعات. و ارائه آموزشهای مرتبط با نیاز بازار کار...

 • 16
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 19.3هزار
  بازدید

همه ویدیو ها