273 دنبال‌ کننده
827.7 هزار بازدید ویدیو

ساخت اسلایم با بوراکس و چسب

19.4 هزار بازدید 3 سال پیش

این ویدیو ساخت اسان اسلایم را به شما آموزش میدهد. برای خرید انواع اسلایم و مواد اولیه برای تهیه اسلایم ب سایت: www.nepton.ir مراجعه کنید.

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

ساخت اسلایم با بوراکس و چسب

19.4 هزار بازدید 3 سال پیش

ساخت اسلایم با بوراکس

72.1 هزار بازدید 3 سال پیش

ساخت اسلایم با چسب چوب

26.3 هزار بازدید 3 سال پیش

ساخت اسلایم با فوم

4.9 هزار بازدید 3 سال پیش

ساخت اسلایم با چسب pva

5.5 هزار بازدید 3 سال پیش

کیت اسلایم

2.1 هزار بازدید 3 سال پیش

ساخت اسلایم

14.9 هزار بازدید 3 سال پیش

ساخت اسلایم با pva

3 هزار بازدید 3 سال پیش

ساخت اسلایم با pva

21.7 هزار بازدید 3 سال پیش

ساخت اسلایم با پلی وینیل الکل

9.6 هزار بازدید 3 سال پیش

ساخت اسلایم با pva

7.2 هزار بازدید 3 سال پیش

ساخت اسلایم با pva

4.8 هزار بازدید 3 سال پیش

ساخت اسلایم حرفه ای

13.2 هزار بازدید 3 سال پیش

ساخت اسلایم با خمیر اصلاح

25.2 هزار بازدید 3 سال پیش

ساخت اسلایم مغناطیسی

11.6 هزار بازدید 3 سال پیش

ساخت اسلایم شفاف

29.1 هزار بازدید 3 سال پیش

ساخت اسلایم با بوراکس

26.6 هزار بازدید 3 سال پیش

ساخت اسلایم با pva

3.9 هزار بازدید 3 سال پیش

سیستم تنفسی انسان2

1.1 هزار بازدید 5 سال پیش

سیستم تنفسی انسان

4.1 هزار بازدید 5 سال پیش

تنفس در جانداران

1.3 هزار بازدید 5 سال پیش

گوارش در علفخواران

1.4 هزار بازدید 5 سال پیش

گوارش در بدن انسان5

1.8 هزار بازدید 5 سال پیش

گوارش در بدن انسان4

3.8 هزار بازدید 5 سال پیش

گوارش در بدن انسان3

3.1 هزار بازدید 5 سال پیش

گوارش در بدن انسان2

3.6 هزار بازدید 5 سال پیش

گوارش در بدن انسان

8.6 هزار بازدید 5 سال پیش

دستگاه گوارش در جانداران متفاوت

1.8 هزار بازدید 5 سال پیش

بافت هادی گیاهان

1.1 هزار بازدید 5 سال پیش

مناطق مریستمی ساقه

760 بازدید 5 سال پیش

وظایف استخوان ها در بدن

3.3 هزار بازدید 5 سال پیش

جانوران چگونه حرکت می کنند؟

9 هزار بازدید 5 سال پیش

دفع مواد در گیاهان

748 بازدید 5 سال پیش

تشکیل ادرار

6.8 هزار بازدید 5 سال پیش

دستگاه دفع ادرار در انسان

10 هزار بازدید 5 سال پیش

حرکت مواد آلی در گیاهان

2.1 هزار بازدید 5 سال پیش

انتقال مواد در گیاهان

4.2 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر