در حال بارگذاری
 • 17
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 20.6هزار
  بازدید

ارشدیارarshadyar.com

مرکز تولید فیلم های آموزشی کاربردی دانشگاهی، کارشناسی ارشد و دکترا، فیلم آموزش جامع نرم افزار، فیلم آموزش کاربردهای نرم افزار، فیلم آموزش مقاله نویسی، فیلم آموزش پروپوزال نویسی، فیلم آموزش شبیه سازی مقاله،

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

مرکز تولید فیلم های آموزشی کاربردی دانشگاهی، کارشناسی ارشد و دکترا، فیلم آموزش جامع نرم افزار، فیلم آموزش کاربردهای نرم افزار، فیلم آموزش مقاله نویسی، فیلم آموزش پروپوزال نویسی، فیلم آموزش شبیه سازی مقاله،

 • 17
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 20.6هزار
  بازدید
Loading...
این کانال از سوی "ارشدیارarshadyar.com" تایید شده است.

همه ویدیو ها

 • آموزش جامع نرم افزار پاورپوینت (فصل 11)

  669 بازدید

  آموزش جامع نرم افزار پاورپوینت در 12 فصل توسط گروه آموزشی ارشدیار جهت استفاده رایگان تهیه شده است. جهت دانلود کل مجموعه به سایت نشردیجیتال ارشدیار به نشانی زیر مراجعه کنید. www.arshadyar.com سایر فیلم های آموزشی: آموزش مقاله نویسی-آموزش شبیه سازی مقاله-آموزش پروپوزال نویسی، آموزش سمینارنویسی، آموزش پایان نامه نویسی، آموزش نرم افزارهای مهندسی، آموزش کاربرد های نرم افزارهای مهندسی، (@arshadyar)

 • آموزش جامع نرم افزار پاورپوینت (فصل 10)

  724 بازدید

  آموزش جامع نرم افزار پاورپوینت در 12 فصل توسط گروه آموزشی ارشدیار جهت استفاده رایگان تهیه شده است. جهت دانلود کل مجموعه به سایت نشردیجیتال ارشدیار به نشانی زیر مراجعه کنید. www.arshadyar.com سایر فیلم های آموزشی: آموزش مقاله نویسی-آموزش شبیه سازی مقاله-آموزش پروپوزال نویسی، آموزش سمینارنویسی، آموزش پایان نامه نویسی، آموزش نرم افزارهای مهندسی، آموزش کاربرد های نرم افزارهای مهندسی، (@arshadyar)

 • آموزش جامع پاورپوینت (فصل نهم)

  577 بازدید

  آموزش جامع نرم افزار پاورپوینت در 12 فصل توسط گروه آموزشی ارشدیار جهت استفاده رایگان تهیه شده است. جهت دانلود کل مجموعه به سایت نشردیجیتال ارشدیار به نشانی زیر مراجعه کنید. www.arshadyar.com سایر فیلم های آموزشی: آموزش مقاله نویسی-آموزش شبیه سازی مقاله-آموزش پروپوزال نویسی، آموزش سمینارنویسی، آموزش پایان نامه نویسی، آموزش نرم افزارهای مهندسی، آموزش کاربرد های نرم افزارهای مهندسی، (@arshadyar)

 • اموزش پاورپوینت جدید(فصل 8)

  685 بازدید

  آموزش جامع نرم افزار پاورپوینت در 12 فصل توسط گروه آموزشی ارشدیار جهت استفاده رایگان تهیه شده است. جهت دانلود کل مجموعه به سایت نشردیجیتال ارشدیار به نشانی زیر مراجعه کنید. www.arshadyar.com سایر فیلم های آموزشی: آموزش مقاله نویسی-آموزش شبیه سازی مقاله-آموزش پروپوزال نویسی، آموزش سمینارنویسی، آموزش پایان نامه نویسی، آموزش نرم افزارهای مهندسی، آموزش کاربرد های نرم افزارهای مهندسی، (@arshadyar)

 • آموزش نرم افزارپاورپوینت (فصل 7)

  427 بازدید

  آموزش جامع نرم افزار پاورپوینت در 12 فصل توسط گروه آموزشی ارشدیار جهت استفاده رایگان تهیه شده است. جهت دانلود کل مجموعه به سایت نشردیجیتال ارشدیار به نشانی زیر مراجعه کنید. www.arshadyar.com سایر فیلم های آموزشی: آموزش مقاله نویسی-آموزش شبیه سازی مقاله-آموزش پروپوزال نویسی، آموزش سمینارنویسی، آموزش پایان نامه نویسی، آموزش نرم افزارهای مهندسی، آموزش کاربرد های نرم افزارهای مهندسی، (@arshadyar)

 • آموزش کاربردی و جامع پاورپوینت (فصل 6)

  523 بازدید

  آموزش جامع نرم افزار پاورپوینت در 12 فصل توسط گروه آموزشی ارشدیار جهت استفاده رایگان تهیه شده است. جهت دانلود کل مجموعه به سایت نشردیجیتال ارشدیار به نشانی زیر مراجعه کنید. www.arshadyar.com سایر فیلم های آموزشی: آموزش مقاله نویسی-آموزش شبیه سازی مقاله-آموزش پروپوزال نویسی، آموزش سمینارنویسی، آموزش پایان نامه نویسی، آموزش نرم افزارهای مهندسی، آموزش کاربرد های نرم افزارهای مهندسی، (@arshadyar)

 • آموزش جامع پاورپوینت (فصل پنجم)

  614 بازدید

  آموزش جامع نرم افزار پاورپوینت در 12 فصل توسط گروه آموزشی ارشدیار جهت استفاده رایگان تهیه شده است. جهت دانلود کل مجموعه به سایت نشردیجیتال ارشدیار به نشانی زیر مراجعه کنید. www.arshadyar.com سایر فیلم های آموزشی: آموزش مقاله نویسی-آموزش شبیه سازی مقاله-آموزش پروپوزال نویسی، آموزش سمینارنویسی، آموزش پایان نامه نویسی، آموزش نرم افزارهای مهندسی، آموزش کاربرد های نرم افزارهای مهندسی، (@arshadyar)

 • آموزش جامع پاورپوینت (فصل چهارم)

  495 بازدید

  آموزش جامع نرم افزار پاورپوینت در 12 فصل توسط گروه آموزشی ارشدیار جهت استفاده رایگان تهیه شده است. جهت دانلود کل مجموعه به سایت نشردیجیتال ارشدیار به نشانی زیر مراجعه کنید. www.arshadyar.com سایر فیلم های آموزشی: آموزش مقاله نویسی-آموزش شبیه سازی مقاله-آموزش پروپوزال نویسی، آموزش سمینارنویسی، آموزش پایان نامه نویسی، آموزش نرم افزارهای مهندسی، آموزش کاربرد های نرم افزارهای مهندسی، (@arshadyar)

 • آموزش کاربردی پاورپوینت (فصل سوم)

  593 بازدید

  آموزش جامع نرم افزار پاورپوینت در 12 فصل توسط گروه آموزشی ارشدیار جهت استفاده رایگان تهیه شده است. جهت دانلود کل مجموعه به سایت نشردیجیتال ارشدیار به نشانی زیر مراجعه کنید. www.arshadyar.com سایر فیلم های آموزشی: آموزش مقاله نویسی-آموزش شبیه سازی مقاله-آموزش پروپوزال نویسی، آموزش سمینارنویسی، آموزش پایان نامه نویسی، آموزش نرم افزارهای مهندسی، آموزش کاربرد های نرم افزارهای مهندسی، (@arshadyar)

 • آموزش جامع پاورپوینت (فصل دوم)

  640 بازدید

  آموزش جامع نرم افزار پاورپوینت در 12 فصل توسط گروه آموزشی ارشدیار جهت استفاده رایگان تهیه شده است. جهت دانلود کل مجموعه به سایت نشردیجیتال ارشدیار به نشانی زیر مراجعه کنید. www.arshadyar.com سایر فیلم های آموزشی: آموزش مقاله نویسی-آموزش شبیه سازی مقاله-آموزش پروپوزال نویسی، آموزش سمینارنویسی، آموزش پایان نامه نویسی، آموزش نرم افزارهای مهندسی، آموزش کاربرد های نرم افزارهای مهندسی، (@arshadyar)

 • آموزش رایگان پاورپوینت (فصل اول)

  873 بازدید

  آموزش جامع نرم افزار پاورپوینت در 12 فصل توسط گروه آموزشی ارشدیار جهت استفاده رایگان تهیه شده است. جهت دانلود کل مجموعه به سایت نشردیجیتال ارشدیار به نشانی زیر مراجعه کنید. www.arshadyar.com سایر فیلم های آموزشی: آموزش مقاله نویسی-آموزش شبیه سازی مقاله-آموزش پروپوزال نویسی، آموزش سمینارنویسی، آموزش پایان نامه نویسی، آموزش نرم افزارهای مهندسی، آموزش کاربرد های نرم افزارهای مهندسی، (@arshadyar)

 • آموزش نرم افزارهای معماری/شهر سازی/طراحی شهری

  378 بازدید

  گروه آموزشی ارشدیار اقدام به انتشار فیلم های آموزشی کاربردی و تخصصی دانشگاهی در رشته مهندسی معماری/طراحی شهری/برنامه ریزی منطقه ایی/برنامه ریزی شهری نموده است. برخی از این فیلم ها عبارتند از: آموزش کاربردی نرم افزار رویت، تری دی مکس، اسکیچاپ، پرسشنامه، ماتریس سوآت، اکسپرچویز، آی رندد، وی ری، اس پی اس اس، شیت بندی، مقاله نویسی، پروپوزال نویسی، سمینار نویسی، شبیه سازی مقالات، (www.arshadyar.com)

 • آموزش نرم افزار های رشته مهندسی کنترل

  358 بازدید

  این فیلم شامل معرفی کلیه فیلم های آموزشی دپارتمان کنترل گروه آموزشی ارشدیار می باشد. برخی از این فیلم ها عبارتند از آموزش جامع نرم افزار متلب، آموزش کاربردی نرم افزار متلب، کنترل مدرن، کنترل پیش بین، کنترل غیر خطی، کنترل بهینه، کنترل صنعتی، کنترل فازی، کنترل عصبی، کنترل مقاوم، الگوریتم های هوشمند، مقاله نویسی، پروپوزال نویسی، پایان نامه نویسی و...... (www.arshadyar.com)

 • آموزش نصب و کار با نرم افزار متلب

  2,854 بازدید

  این فیلم آموزشی شامل تاریخچه، نحوه نصب نرم افزار متلب، تشریح بخش های مختلف نرم افزار متلب، تشریح تولباکس های نرم افزار متلب، تشریح کار با محیط برنامه نویسی، تشریح نحوه کار با محیط شبیه سازی و ارائه مثال های کاربردی از این نرم افزار می باشد. جهت اطلاع از جزئیات فیلم آموزش جامع و کاربردی نرم افزار متلب به سایت گروه آموزشی ارشدیار به نشانی www.arshadyar.com مراجعه نماید.

 • آموزش مهندسی برق قدرت

  981 بازدید

  این تیزر معرفی فیلم های آموزشی گروه آموزشی ارشدیار در دپارتمان مهندسی برق قدرت می باشد. از حمله این فیلم های عبارتند از: آموزش کاربردی و تخصصی نرم افزار متلب، نرم افزار دیگ سایلنت، نرم افزار گمز، نرم افزار ایی تب، نرم افزار نپلن، نرم افزار، نرم افزار کامسول، نرم افزار مکسول، کاربرد های نرم افزار متلب، مقاله نویسی، شبیه سازی مقالات، پروپوزال نویسی، پایان نامه نویسی، سمینار نویسی و..... می باشد.

 • فیلم های آموزشی رشته اقتصاد

  596 بازدید

  این تیزر مربوط به معرفی فیلم های آموزشی تولید شده در نشردیجیتال ارشدیار می باشد. عناوین این فیلم های آموزشی عبارند از: آموزش تخصصی و کاربردی نرم افزار استتا، نرافزار ایویوز، نرم افزار R، نرم افزار Microfit، نرم افزار COmfar، الگوی پنل در STATA، مقالات داخلی/خارجی، الگوی پنل در نرم افزاردر نرم افزار R، الگوی پنل در نرم افزار Eviews 8، الگوهای Frontier برآورد الگوهای پنل سیستمی و.....

 • آموزش جامع و کاربردی پاورپوینت

  824 بازدید

  این فیلم شامل کلیه قواعد و اصول کاربا نرم افزار پاورپوینت می باشد. آموزش های ارائه شده در این فیلم به گونه ایی طرح ریزی شده است که دانشجویان توانایی آماده سازی پاورپوینت را به صورت کاملا کاربردی و عملی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترادارا باشند جهت دانلود رایگان کل مجموعه به سایت نشردیجیتال ارشدیار به نشانی www.arshadyar.com مراجعه کنید.

 • آموزش کاربردی ماتریس سوآت SOWT

  579 بازدید

  توانایی هایکه دانشجویان بعد از مشاهده فیلم بدست می آورند. 1. توانایی نگارش و ساخت مدل سوآت 2. توانایی ارزیابی عوامل داخلی و خارجی 3. ایجاد ماتریس استراتژی ها و اولویت های اجرایی 4. مهارت در استخراج راهکار از ماتریس سوآت 5. توانایی بکارگیری سوآت ترکیبی جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت نشر دیجیتال ارشدیار به نشانی www.arshadyar.com مراجعه کنید.

 • آموزش پروپوزال نویسی برق قدرت

  738 بازدید

  این فیلم شامل آموزش کاربردی و تخصصی پروپوزال نویسی مهندسی برق قدرت می باشد. در این فیلم آموزش نگارش و ویرایش یک پروپوزال علمی به همراه معرفی سایت های علمی معتبر، معرفی موضوعات جدید، تشریح جنبه های نوآوری کار، آموزش عملی و کاربردی یک پروپوزال از ابتدا تا انتها در رشته مهندسی برق قدرت و ...... داده شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت نشر دیجیتال ارشدیار به نشانی www.arshadyar.com مراجعه کنید.

 • آموزش کاربردی نرم افزار اکسپرچویز Expert Choice

  857 بازدید

  نرم افزار Expert Choice یک ابزار پشتیبان تصمیم گیری چندمعیاره بر اساس روش AHP می باشد. این نرم افزار دارای توانایی های زیادی بوده و علاوه بر امکان طراحی نمودار سلسله مراتبی تصمیم گیری و طراحی سوالات، تعیین ترجیحات و اولویت ها و محاسبه وزن نهایی، قابلیت تحلیل حساسیت تصمیم گیری نسبت به تغییرات در پارامترهای مساله را نیز دارا می باشد. www.arshadyar.com

 • آموزش پروپوزل نویسی مهندسی معماری

  375 بازدید

  این فیلم آموزشی شامل دو بخش اصلی می باشد. بخش اول شامل آموزش کلیه قواعد اصلی و فرعی پروپوزال نویسی است. بخش دوم نیز شامل پیاده سازی کامل و عملی یک پروپوزال در رشته مهندسی معماری به صورت واقعی و عملی می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت نشر دیجیتال ارشدیار به نشانی www.arshadyar.com مراجعه کنید.

 • آموزش پروپوزال نویسی طراحی شهری

  271 بازدید

  این فیلم شامل آموزش تعیین عنوان، بیان مسئله، اهداف تحقیق، فرضیه ها، نوآوری، پرسش های تحقیق، روش تحقیق و کلیه موارد مربوط به پروپوزال نویسی رشته مهندسی طراحی شهری می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت نشر دیجیتال ارشدیار به نشانی www.arshadyar.com مراجعه کنید.

 • آموزش پروپوزال نویسی برنامه ریزی منطقه ایی

  409 بازدید

  این فیلم آموزشی شامل کلیه قواعد ویرایش و نگارش عملی پروپوزال نویسی کاربردی و تخصصی در رشته مهندسی برنامه ریزی منطقه ایی می باشد. تشریح مثال های کاربردی از جمله ویژگی های این فیلم آموزشی می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت نشر دیجیتال ارشدیار به نشانی www.arshadyar.com مراجعه کنید.

 • پروپوزال نویسی رشته برنامه ریزی شهری

  202 بازدید

  این فیلم شامل تمامی نکات، قواعد و اصول پروپوزال نویسی در رشته مهندسی برنامه ریزی شهری می باشد. آموزش کاربردی و عملی 0 تا 100 پیاده سازی از ویژگی های این فیلم آموزشی می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت نشر دیجیتال ارشدیار به نشانی www.arshadyar.com مراجعه کنید.

 • فیلم آموزش کاربردی نرم افزار اسکیچاپ

  470 بازدید

  توانایی هایکه دانشجویان بعد از مشاهده فیلم بدست می آورند. 1.توانایی ترسیم نقشه های دوبعدی و سه بعدی 2.توانایی تبدیل نقشه های دوبعدی به سه بعدی 3.ایجاد متریال و نماسازی 4.توانایی در نورپردازی 5.مهارت در ساخت انیمیشن جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت نشر دیجیتال ارشدیار به نشانی www.arshadyar.com مراجعه کنید.

 • آموزش جامع نرم افزار متلب

  2,362 بازدید

  فیلم آموزش جامع نرم افزار متلب شامل 2 بخش، آموزش مقدماتی، آموزش محیط برنامه نویسی، آموزش محیط شبیه سازی نرم افزار متلب می باشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت نشر دیجیتال ارشدیار به نشانی www.arshadyar.com مراجعه کنید.

 • فیلم آموزش کاربردی طراحی پرسشنامه

  1,113 بازدید

  توانایی هایکه دانشجویان بعد از مشاهده فیلم بدست می آورند. 1.توانایی در ساخت سوالات پرسشنامه 2.مهارت در نمره گزاری پرسشنامه 3.توانایی کار با نرم افزار Spss جهت برآورد پایایی پرسشنامه 4.شناخت مقیاس لیکرت و تحلیل و ارزیابی پرسشنامه جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت نشر دیجیتال ارشدیار به نشانی www.arshadyar.com مراجعه کنید.

 • فیلم آموزش طراحی سیستم های کنترل خطی

  286 بازدید

  فیلم آموزش راحی سیستم های کنترل خطی شامل سرفصل های زیر می باشد. 1- مدل سازی سیستم های کنترل خطی 2-تحلیل مدل های خطی 3- طراحی جبران کننده ها جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت نشر دیجیتال ارشدیار به نشانی www.arshadyar.com مراجعه کنید.