2.4 هزار دنبال‌ کننده
3 میلیون بازدید ویدیو
17.1 هزار بازدید 2 ماه پیش

چه چیزی بود در من، که تو بعد از خلقت من آن را دیدی و برای خودت تبریک و تهنیت فرستادی؟ در من چه دیدی ای خدا ، که به تمام مخلوقاتت دستور دادی تا به من سجده کنند، ای بزرگترین خالق ... .

دیگر ویدیوها

17.1 هزار بازدید 2 ماه پیش
20.2 هزار بازدید 3 ماه پیش
35.7 هزار بازدید 3 ماه پیش
1.5 هزار بازدید 5 ماه پیش
33.4 هزار بازدید 6 ماه پیش
22.9 هزار بازدید 8 ماه پیش
9.8 هزار بازدید 8 ماه پیش
5.1 هزار بازدید 8 ماه پیش
6.3 هزار بازدید 8 ماه پیش
3.7 هزار بازدید 8 ماه پیش
3.8 هزار بازدید 8 ماه پیش
3.9 هزار بازدید 8 ماه پیش
4.6 هزار بازدید 8 ماه پیش
3.5 هزار بازدید 8 ماه پیش
23.4 هزار بازدید 1 سال پیش
616 بازدید 1 سال پیش
14.4 هزار بازدید 1 سال پیش
18.6 هزار بازدید 1 سال پیش
25.1 هزار بازدید 1 سال پیش
2.6 هزار بازدید 1 سال پیش
1.1 هزار بازدید 1 سال پیش
998 بازدید 1 سال پیش
542 بازدید 1 سال پیش
4.7 هزار بازدید 1 سال پیش
270 بازدید 1 سال پیش
241 بازدید 1 سال پیش
327 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر