میکروپایل

31 بازدید 5 ماه پیش

اجرای میکروپایل به روش حفاری و کوبشی در شمال کشور

دیگر ویدیوها

میکروپایل

31 بازدید 5 ماه پیش

میکروپایل

30 بازدید 5 ماه پیش

میکروپایل

33 بازدید 5 ماه پیش

میکروپایل

15 بازدید 5 ماه پیش

میکروپایل

28 بازدید 5 ماه پیش

جمع آوری رمپ www.arvinteranshe.com

72 بازدید 10 ماه پیش
نمایش بیشتر