135 بازدید 1 سال پیش

اجرای میکروپایل به روش حفاری و کوبشی در شمال کشور

دیگر ویدیوها

135 بازدید 1 سال پیش
50 بازدید 1 سال پیش
249 بازدید 1 سال پیش
29 بازدید 1 سال پیش
46 بازدید 1 سال پیش
1.6 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر