5 هزار دنبال‌ کننده
4.7 هزار بازدید ویدیو

fortnite ba steal series apex pro tkl chetore(آروکس)

| | | | ------:| -----------:| |||||||||||||||||| | [![telegram](http://uupload.ir/files/1one_tg_code.png)](https://t.me/mrarvx) | | | [![donate](http://uupload.ir/files/5gs9_donate.png)](https://sibmo.ir/arvx) | | [![instagram](http://uupload.ir/files/kzi_instagram.png)](https://www.instagram.com/mrarvx/) | | |||||||||||||||||| | [![code](http://uupload.ir/files/zr7m_code.png)](https://www.aparat.com/arvx/live) | | | | | | [![discord](http://uupload.ir/files/920y_discord.png)](https://discord.gg/2k5fypv) | | [![twitch](http://uupload.ir/files/ghkr_twitch.png)](https://www.twitch.tv/arvx/) | | |||||||||||||||||| | [![youtube](http://uupload.ir/files/9112_youtube.png)](https://www.youtube.com/channel/UCBW82IY-0bY2PbLANLn0Chg/featured) | | | | |||||||||||||||||| | [![setup](http://uupload.ir/files/q5ii_rig.png)](https://twitch.tv/arvx)

دیگر ویدیوها

22kill squad dont fill 1v4 season11

877 بازدید ۱ ماه پیش

ایرانی vs خارجی

3.9 هزار بازدید ۳ ماه پیش
نمایش بیشتر