4 دنبال‌ کننده
9.1 هزار بازدید ویدیو
284 بازدید 2 سال پیش

flaseflag operation در واقع یکی از تکنیک های اقناع افکارعمومی است اما تابه حال چگونه از این عملیات استفاده شده است؟ربط آن به اقدام اخیرموسادعلیه ایران در دانمارک چیست؟

دیگر ویدیوها

284 بازدید 2 سال پیش
129 بازدید 2 سال پیش
404 بازدید 2 سال پیش
105 بازدید 2 سال پیش
133 بازدید 2 سال پیش
257 بازدید 2 سال پیش
98 بازدید 3 سال پیش
310 بازدید 4 سال پیش
1.6 هزار بازدید 4 سال پیش
422 بازدید 4 سال پیش
722 بازدید 4 سال پیش