4 دنبال‌ کننده
8.9 هزار بازدید ویدیو
281 بازدید 2 سال پیش

flaseflag operation در واقع یکی از تکنیک های اقناع افکارعمومی است اما تابه حال چگونه از این عملیات استفاده شده است؟ربط آن به اقدام اخیرموسادعلیه ایران در دانمارک چیست؟

دیگر ویدیوها

281 بازدید 2 سال پیش
128 بازدید 2 سال پیش
391 بازدید 2 سال پیش
104 بازدید 2 سال پیش
130 بازدید 2 سال پیش
248 بازدید 2 سال پیش
98 بازدید 3 سال پیش
304 بازدید 3 سال پیش
1.5 هزار بازدید 4 سال پیش
401 بازدید 4 سال پیش
720 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر